retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia chopok-chata seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 24. júla 2020 • 08:25.42 • zaujímavosti

354x

Členky a členovia SZPB z mesta Poltár po stopách SNP

Čierny Balog 17.júla 2020

V priebehu týždňa telefonovala členka SZPB z Poltára Marta Ťažká, že v piatok ide ich organizácia na okružný autobusový zájazd po stopách SNP. Rodáčka z Čierneho Balogu chcela, aby sme jej priateľom priblížili udalosti počas SNP a oslobodzovania našej spoločnej rodnej obce.

Obce, ktorá koncom roka 1946, po krste románu Petra Jilemnického - Kronika, dostala prívlastok Povstalecká obec. Spisovateľ v ňom opísal celú nielen prípravu, priebeh SNP, ale aj vyústenie odboja. Keď sa obyvatelia obce 28-29 januára 1945 v sebaobrane postavili na odpor, omnoho početnejšiemu nepriateľovi, 309 streleckému pluku Wehrmachtu v sile práporu, v množstve asi 700 mužov, ktorý sa na ústupe horami od obce Klenovec približoval k známej partizánskej bašte. Hrozilo vypálenie obce, ale odvaha a statočnosť nielen obrancov, ale aj celého zázemia tomu zabránilo. Útok bol odrazený.

Pozvanie na stretnutie prijali dvaja bratranci Marte Ťažkej, s priezviskom Kováčik. Obaja predsedovia ZO SZPB - Rudo v Čiernom Balogu a Milan v Brezne. Spája ich aj odboj, lebo otcovia oboch, ako povstaleckí vojaci po potlačení SNP, sa domov vrátili aj so zbraňami, ktoré im pomáhali v povstaleckých bojoch. Využili ich aj v obranných bojoch o Čierny Balog.

Stretnutie sa uskutočnilo už pri Pamätníku SNP v Nemeckej. Predseda 62 člennej organizácie SZPB v Poltári Ján Iždinský (nar. 1942), najprv uviedol, že chceli navštíviť Vojenský cintorín vo Zvolene, ale ten je pre rekonštrukciu zatvorený. Náhradnou akciou bola preto návšteva obce Kováčová, kde na cintoríne dali hold partizánovi. V múzeu SNP v Banskej Bystrici im priblížili udalosti SNP prehliadkou a sprievodným slovom.

V Nemeckej už spoločne s oboma Kováčikovcami vykonali pietny ak kladenia venca pri monumentálnom pomníku. Následne sa presunuli do pamätnej izby, kde sa mohli bližšie na foto-textovej prezentácii zoznámiť s týmito desivými udalosťami, ktoré tu napáchal fašizmus a ich slovenskí prisluhovači Hlinková garda (POHG).

Na Čiernom Balogu sa najprv autobusom vyviezli až do najvyššie položenej osady Dobroč, kde nad osadou domáci obrancovia zviedli boj „na život a na smrť“, s obrovskou presilou Wehrmachtu. Tento boj dnes pripomína Pomník smrteľne raneného guľometčíka Jozefa Schôna.

Vekové zloženie členov zájazdu trochu vyvolávalo obavy, ale záujem vidieť jednu z najväčších obcí na Slovensku - skoro celú z nadhľadu, rozhodlo. Všetci mladší aj starší vyšľapali zo stredu obce k mohutnému monumentálnemu pamätníku nad obcou.

V oboch prípadoch im atmosféru počas SNP a v boji za oslobodenie obce živím slovom približovali Kováčikovci. Hostia boli pozorní, zvedavými otázkami si doplňovali obraz tých ťažkých dní.

Spokojnosť so stretnutím a jeho priebehom sa prejavila aj srdečnosťou pri lúčení.

Text a foto: Milan Kováčik, predseda ZO č. 2 SZPB Brezno

Členky a členovia SZPB z mesta Poltár po stopách SNP