retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja taxi podbrezova preprava.info tepovanie brezno

Správy

Sobota, 07. mája 2022 • 07:27.35 • zaujímavosti

674x

Krst knihy ZRKADLO VESMÍRU

Libelus novus nascitur.
Salve, care,
In mundo nostro!

Narodila sa nová knižočka, nuž vitaj , milá, našom svete!

Takto sa prihovárali členovia regionálneho literárneho klubu CLUB POETICUM NÓVUM novej knihe poézie ZRKADLO VESMÍRU, ktorej autorkou je známa spisovateľka a poetka Eva Hančáková. Krst knihy sa udial v židovskej synagóge v Brezne dňa 25. 3 2022 za prítomnosti mnohých hostí a milovníkov poézie z celého regiónu. Celé podujatie výborne konferovala známa autorka a režisérka MUDr. Lea Weberová. Ňou prednesené state zo života autorky sa striedali s prednesom básní členov CLUBU POETICUM NÓVUM - p. Anny Adamčiakovej, Mgr.Márie Pacerovej a nových členiek klubu-Mgr. Slávky Pohančaníkovej a Mgr. Dagmar Mihokovej. Ich recitácie boli podfarbené živou hudbou a spevom pánov Milana Kvietka a Mareka Boteva a hrou na warhany a  gitaru. Krásne vyznelo vystúpenie Kristínky Naniášovej-hra na husle a profesorky Natálie Lema zo ZUŠ v Heľpe. Úspešne sa uviedli aj noví členovia klubu z východného Slovenska-Ing. Dušan Komora a Ing. Ján Žitný, ktorí potom spoločne s p. Mihokovou pristúpili ku krstu novej knihy a pokrstili ju šampanským.

Mgr. Eva Hančáková vydala viacero kníh poézie a poviedok. V roku 2016 to bola básnická zbierka NÁŠ SVET, ilustrovaná maľbami autorky. V roku 2017 vydala zbierku poviedok ŽENA V SNEHU a v roku 2018 román Vzrušujúce zážitky z rodného kraja.

Dr. Lea Weberová hneď v úvode celej slávnosti predstavila dr. Júliusa Lomenčíka, ktorý vystúpil s odborným a umeleckým hodnotením knihy. Docent PaedDr. Július Lomenčík, PhD. -literárny vedec, básnik, kulturológ, člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, dielo autorky zhodnotil po odbornej a umeleckej stránke. Docent Lomenčík pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v posledných rokoch pôsobil aj ako porotca v  odborných porotách na Festivale Chalupkovo Brezno. Je autorom mnohých vedeckých článkov a publikácii o súčasnej literatúre, je tiež autorom 2 básnických zbierok a mnohých odborných článkov a recenzií v rôznych slovenských literárnych časopisoch.

Docent Lomenčík poskytol prítomným svoj pohľad na poéziu autorky, uviedol znaky lyriky a upozornil na umelecké obrazy vo veršoch, ktorými autorka vyjadrila vlastné emócie. V závere svojho vystúpenia vyzdvihol hlboký pocit krásy veršov, umocnený prostredníctvom básnických obrazov.

Pani Hančáková je držiteľkou množstva ocenení z rôznych celoslovenských literárnych súťaží. Hodnota jej poézie i prózy spočíva v myšlienkovej zrelosti a aj v humanitnom zameraní jej životnej filozofie. Novodobá civilizácia je založená prevažne na bezduchom ekonomizme a racionalizme. O to vzácnejší je pohľad autorky na svet okolo nás. Jej poézia nás vtiahne do sveta preplneného nehou a láskou k všetkému živému. Hrejivé čaro poézie znásobuje minimalistickým videním celého vesmíru a časopriestoru.

Z jednej mihotavej rosy,
čo z konárika visí,
sa na mňa celý vesmír pozerá.
Je vari možné skryť sa v kúsku vody,
čo z oblaku tmavého sa nečakane zrodil?
To zázrak je, na to slová niet!
V  tej malej čírej vodnej kvapke
je skrytý celý svet!

Poetka Eva Hančáková vníma život nielen rozumom, ale hlavne srdcom. To, čo dnes mnohým ľuďom chýba. Srdcia sa totiž ľahšie zbližujú ako špekulatívne rozumy. Táto jej schopnosť je veľkým darom pre slovenskú poéziu i prózu. A keď má báseň peknú myšlienku a rytmus, znie ako lahodná pieseň. Možno práve preto členka klubu a úspešná recitátorka p. Anna Adamčiaková už zhudobnila dve básne autorky : Čerešňa a Stádo koní, ktoré zazneli aj na krste uvádzanej knihy.

Veď Jaroslav Seifert hovorí : Báseň a pieseň –pokrvné sestry sú.“

za CLUB POETICUM NÓVUM
Anna Adamčiaková