zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 16. júna 2014 • 08:38.00 • informujeme

2943x

Aktuálne voľné pracovné miesta

Aktuálny prehľad voľných pracovných miest v okrese Brezno so stavom k 16.06.2014.

Pri oslovení zamestnávateľa s cieľom získania ponuky pracovného miesta, je potrebné, aby každý z Vás mal životopis, ktorý podá o Vás základné informácie zamestnávateľovi!

Administratívny pracovník – miesto pre občana so ZP, ÚSOV, FAM Trade s.r.o. Brezno, kontakt p. Ďurčík, č.t. 0902969504, e-mail: durcik@allvideo.sk;

Bágrista - stredné odborné vzdelanie,
stavebný technik – ÚSOV v odbore stavebníctvo, PC – AutoCad – pokročilá úroveň, STAVOKOV s..r.o. Podbrezová, Ing. Turňa, č.t. 0944144684, e-mail: t.turna@gmail.com;

Čašník – SOV, prax min. 2 roky, AJ resp. NJ –elementárna úroveň, vhodné aj pre absolventa,
chyžná – ZŠ, resp. vyučený,
údržbár – SOV, prax 2 roky, vo všetkých prípadoch ubytovanie zadarmo, Hotel Biatlon, s.r.o. Osrblie, p. Vlček – 0903201778, e-mail: Osrblie@gmail.com;

Čašník – vyučený, SOV, prax v odbore min. 6 mesiacov, § 54 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Hotel Ďumbier, s.r.o. Brezno, p. Čunderlík, č.t. 0911922944, officce@hoteldumbier.sk;

Čašník – stredné odborné vzdelanie, v prípade nevyučenia v odbore potrebné hygienické minimum,
kuchár – vyučený v odbore sezónne zamestnanie, Koliba Raj s.r.o. Lopej – Krpáčovo, kontakt MVDr. Sasáková, č.t. 0905732882, e-mail: rsasakova@gmail.com;

Drevársky robotník – vyučený, resp. SOV v odbore stolár výhodou, prax min. 1 rok,
priemyselný elektrikár – SOV, až po vyššie odborné vzdelanie, Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrotechnickom podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 15 ods. 1, odborná spôsobilosť podľa § 21 äa vyššie)zákona č. 508/2009 Z.z., prax vo výrobnom podniku nutná, znalosť Siemens STEP 7 výhodou, myWood Polomka Timber, s.r.o., Ing. Maťušová, č.t. 048/6714001, e-mail: i.matusova@polomka-timber.com;

Farmaceutický laborant - ÚSOV v odbore, vhodné pre absolventa, Word, Excel, Internet – pokročilá úroveň, anglický jazyk - elementárna úroveň A1 a A2, vodičs. opráv. sk. B, Srnkapharm s.r.o. Brezno, PharmDr. Srnka, 0905275220, e-mail: srnkat@gmail.com;

Farmaceutický laborant - ÚSOV v odbore, vhodné pre absolventa,
lekár – internista, lekár gynekológ – pôrodník, vzdelanie VŠ II. stupňa, 
primár – interné oddelenie – VŠ II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, prax 6 a viac rokov, k žiadosti je potrebné pripojiť výpis z registra trestov, kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, profesijný životopis,
zdravotnícky laborant - biochémia vhodné pre absolventa, ÚSOV - v odbore zdravotnícky laborant, Nemocnica s poliklinikou n. o., Ing. Dvorská, č.t. 048/2820489, personalne@nspbr.sk;

Hrobár, kosec, robotník – SOV, prax 1 rok, mzda 405 – 460 €,
stolár, stavebný opravár, robotník – SOV, prax min. 6 mesiacov, mzda 405 – 430 €, Technické služby Brezno, p. Gaboňová, č.t. 6700063, e-mail: ts@brezno.sk;

Kuchár – vyučený, resp. aj bez vyučenia s 5 ročnou praxou,
čašník – vyučený, resp. prax, výhody ubytovanie, wellness, PC: Word, Excel – pokročilá úroveň, AJ – elementárna úroveň, Hotely a penzióny, a.s., Bratislava, výkon zamestnania Bystrá, e-mail: prevadzka@hotelybystra.sk, kontakt p. Martin Molnár, č.t. 0917960332;

Kuchár – vyučený v odbore, prax min. 1 rok, Zdenka Kohutovičová – Reštaurácia Stavbár, č. t. 0904999319, e-mail: restauraciastavbar@brnet.sk;

Kuchár – vyučený, resp. aj bez vyučenia s 2 ročnou praxou a hygienickým minimom, Soňa Trniková - KAVIAREŇ KORUNA, č. t. 0918599223, kaviarenkoruna@gmail.com;

Majster odbornej výchovy – ÚSOV v odbore elektrotechnika - silnoprúd, prax 3 roky PC: Word, Excel, Power point, Internet – elementárny stupeň znalosti, Súkromná stredná odborná škola – hutnícka ŽP, e-mail: zakalicky@ssosh.sk, č.t. 0903794705;

Manažér – ÚSOV, ÚSVV- gymnázium, PC: Word, Excel, Power Point – elementárna úroveň, analytické myslenie, cieľavedomosť, Ivan Kráner, Nováky, výkon zamestnania Brezno,č..t. 0905205708, e-mail: kraner1ster@gmail.com;

Murár - prax 1 rok,
obchodný zástupca - prax 1 rok - vhodné pre občana so zdravotným postihnutím (ZPS),absolventa (A),
pomocný pracovník – vo všetkých prípadoch nižšie stredné odborné vzdelanie, ZPS,
mzdový účtovník – úplné stredné odborné vzdelanie, prax min.rok, Združenie mladých Rómov Banská Bystrica, miesto výkonu Valaská, p. Vozárová, 0905699461,e-mail: vozarova7@gmail.com;

Pomocný kuchár – vyučený, resp. SOV, prax 3 roky,
čašník – SOV, prax min. 6 mesiacov, vhodné pre absolventa, životopis + žiadosť zasielajte buď e-mailom, al. poštou, kontakt p. Šutaríková, e-mail: hotel@hotelrohozna.sk;

Predajca tonerových a atramentových kaziet – chránené pracovisko – pre osoby so ZP – ÚSOV, vodičs. opráv. B, PC: Word, Excel, Outlook – pokročilá úroveň, TONER servis s.r.o. Banská Bystrica, výkon zamestnania Brezno, p. Búšová , č.t. 4161201, e-mail: office@tonerservis.sk;

Predavač tovaru pre stolárov§ 54 Z.z. č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, SOV, prax nie je podmienkou, technické myslenie, PC: Word, Excel – elementárna úroveň, práca s pokladňou, scobis, s.r.o. Brezno, p. Golian, č.t. 0918 879490, e-mail: golian@scobis.sk;

Prevádzkár – ÚSOV, prax min. 2 roky, evidencia skladových zásob, výdaj zo skladu, mzda 450 €, delené zmeny, PC: Word, Excel – pokročilá úroveň, zamestnávateľ zabezpečuje ubytovanie, Krajská prokuratúra Banská Bystrica, výkon zamestnania Krpačovo – vzdelávacie zariadenie, kontakt Ing. Medveď 0907299061, e-mail: michal.medved@genpro.gov.sk;

Palič - SOV – strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, PC: PowerPoint – elementárna úroveň,
hobľovač – Sou – operátor v kovoobrábaní a službách,
majster (supervízor) v strojárskej výrobe – ÚSOV, VŠ II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičs. opráv. sk. B, PC: Excel- elementárna úroveň, AJ, resp. NJ – min. jeden svetový jazyk,
strojársky špecialista zvárania – ÚSOV – strojárstvo, PC: Word, Excel, AutoCAD –elementárna úroveň, odborná prax v profesii zvárač je výhodou,
sústružník – stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky,
horizontkár CNC 130 – úplné stredné odborné vzdelanie – programovanie HEIDENHAIN 530i,
rovnač plameňom - stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky – ručné rovnanie,
strojársky technológ – ÚSOV, VŠ I. resp. II. stupňa v odbore strojárstvo, prax 2 roky, PC: Word, Excel, Internet – elementárna úroveň, SAP – pokročilá,
strojársky špecialista - ÚSOV, VŠ I. resp. II. stupňa v odbore strojárstvo, vodičské opráv. sk. B, anglický, resp. nemecký jazyk – elementárna úroveň, prax 3 roky, certifikát UT – 2, RT – 2,
strojný zámočník – SOV (bez maturity), základný kurz zvárania CO2 – ZM1, resp. DG2, DG5, skladanie oceľovej konštrukcie podľa výkresovej dokumentácie,
zvárač – stredné odborné vzdelanie – strojárstvo, prax 3 roky zváranie oceľovej konštrukcie, certifikát podľa normy EN – 287 pre metódu 135, K-SUPRA, s.r.o., p. Schőnová, č.t. 0918697256, e-mail: ksupra@stonline.sk;

Pastier – ZŚ, vyučený, ubytovanie,
traktorista – vodičské oprávnenie sk. T, AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o., p. Oceľ, č.t. 0911557404;

Rušňovodič – SOV, ÚSOV v skupine odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika, doprava, prax 2 roky, Železiarne Podbrezová a.s., JUDr. Kochan, č.t. 6452800, e-mail: kochan@zelpo.sk;

Stavebný robotník – vyučený, prax min. 3 mesiace, sezónne práce, vhodné aj pre mladistvého, LEVS s.r.o. Podbrezová – Vajsková, p. Strmeň, č.t. 0905427450, levs.podbrezova@gmail.com;

Učiteľ hry na klavír - ÚSOV – konzervatórium – hra na klavír, resp. VŠ,PC: Word, Excel, Outlook, PowerPoint – pokročilá úroveň, Spojená škola Pohronská Polhora, PaedDr. Tereňová, č.t. 0903999139, e-mail: sspolhora@gmail.com;

Účtovník – ÚSOV, účtovníctvo mesačného platcu DPH s.r.o., účtovníctvo mesačného platcu DPH (s.r.o.)- dovoz/vývoz, mzdové účtovníctvo (personalistika), Be FREE s.r.o. Brezno, Ing. Patschová, 0911700222, e-mail: baupartne@hotmail.sk;

Údržbár/kurič - SOV, tok praxe, vodičs. opráv. sk. B, anglický jazyk resp. nemecký jazyk – elementárna úroveň, Internet – elementárna úroveň, Peter Zábojník, Tále, e-mail: Peter zabojnik@yahoo.com;

Úseková sestra – ÚSOV, VŠ I. stupňa – zdravotnícke odbory vzdelávania, PC: Word, Excel, Internet – pokročilá, Domov sociálnych služieb Drábsko, Mgr. Sviteková 048/6180000, e-mail: dssdrabsko@centrum.sk;

Údržbár – SOV, resp. úplné stred. odb. vzdel. s maturitou, vyhl. 508/2009 § 21 – údržba drevospracujúcich strojov, ONERTEX, s.r.o. Beňuš – Gašparovo, kontakt Ing. Moniš, č.t. 048/6198423, e-mail: vyroba@onertex.sk;

Vodič nákladného auta domiešavač - nižšie stredné odborné vzdelanie, vodičs. oprávnenie sk. C, strojnícky preukaz, SUNIK, s.r.o. Podbrezová, p. Nikel , 0905275220, e-mail: nikel.milan@sunik.sk;

Zdroj: ÚPSVR Brezno

Pozrite si aj -