retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 08. septembra 2014 • 18:38.05 • informujeme

1785x

Termíny upratovania – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Do veľkoobjemových kontajnerov je potrebné umiestniť drobný stavebný a nadrozmerný odpad. Nebezpečné zložky odpadu (elektroodpad, pneumatiky, obaly z farieb...), je potrebné uložiť vedľa veľkoobjemového kontajnera.

Termíny upratovania – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov
P.č. Ulice v oblasti Termín upratovania
1. Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, nám. M.R.Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina Od 22.09.2014 Do 28.09.2014
2. Cesta osloboditeľov, Mliekárenská, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne Od 29.09.2014 Do 05.10.2014
3. Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Hálny, Lesná, Jarmočisko, Predné Hálny, Chalupkova, Stromová, Záhradná Od 06.10.2014 Do 12.10.2014
4. Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie Od 13.10.2014 Do 19.10.2014

 

Na požiadanie pristavíme veľkoobjemový konestajner na zelený odpad zo záhrad.

Termín od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované VOK-y, neznamená to, že tam budú cez celé uvedené obdobie!

Viac nájdete na oficiálnej stránke mesta Brezna

Zdroj: www.brezno.sk