retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Utorok, 24. marca 2015 • 07:25.33 • informujeme

3503x

XII. Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne

V marci tohto roku zahájil svoju činnosť prípravný výbor festivalu zborového spevu s medzinárodnou účasťou v príprave na XII. Horehronské slávnosti zborového spevu, ktorý sa bude konať pod záštitou primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Ábela, PhD. Organizátori za predsedovania Júliasa Obernauera – riaditeľa MDK v Brezne, odborného garanta festivalu prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc., a predsedníčky Speváckeho zboru mesta Brezna – Občianskeho združenia Márii Bošelovej vymedzili dramaturgiu festivalu, jednotlivé koncerty, priebeh, pravidlá a podmienky účasti na uvedenom, dnes už renomovanom podujatí, festivale zborového spevu, ktorý si pripomenul v minulom roku už dvadsaťročné trvanie od jeho vzniku (v r. 1994).

Myšlienka o vzniku tohto regionálneho festivalu s medzinárodnou účasťou dozrievala niekoľko rokov (autormi boli dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna Milan Pazúrik a organizačný vedúci zboru Daniel Rakyta) a prvé podujatie sa uskutočnilo v dňoch 7.– 9. októbra 1994. Patronát nad festivalom pravidelne preberá primátor mesta Brezna. Podujatia sa doteraz konali s finančným príspevkom štátneho fondu “PRO SLOVAKIA“ Ministerstva kultúry, za podpory VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Brezna a spravidla i Miestneho odbor Matice slovenskej v Brezne.

Festival je nesúťažná prehliadka domácich i zahraničných speváckych zborov, ktoré prezentujú svoje vokálne umenie v troch samostatných koncertoch (chrámovom, svetskom a galakoncerte) a na sv. omšiach v miestnych kostoloch a farnostiach v Brezne a blízkom okolí. Koná sa už pravidelne každý druhý rok, vždy prvý októbrový víkend ( 12. ročník sa uskutoční v dňoch 1.- 4.10.2015).

Dramaturgia festivalu zahŕňa aj rôzne sprievodné podujatia spojené s poznávaním regiónu (Čiernohorská železnička, Skanzen Čierny Balog, Jaskyňa Bystrá, Keramika Ľubietová, Horehronské múzeum, športový areál biatlonu v Osrblí, účinkovanie na sv. omšiach, a pod.). Nechýba ani prijatie u primátora v slávnostnej obradnej sieni Mestského úradu v Brezne. Prvé dva ročníky sa uskutočnili po roku, od tretieho ročníka sa realizuje festival pravidelne každé dva roky.

Organizátormi podujatia sú: Mesto Brezno, Mestský dom kultúry, Miestny odbor Matice slovenskej, Mestské kultúrne stredisko, Spevácky zbor mesta Brezna, Základná umelecká škola, Evanjelický a. v. a Rímsko-katolický farský úrad, Obvodný úrad Brezno.

Text: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Fotografie: Daniel Rakyta a Štefan Vozár

Na stiahnutie - Informačný list s priháškou