zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 28. januára 2016 • 15:32.57 • informujeme

1590x

K zvýšeniu bezpečnosti v Brezne pomôžu aj projekty

Mesto Brezno sa dlhodobo snaží šetriť rozpočtové zdroje zapájaním sa do najrôznejších projektov. V tomto duchu súčasné vedenie mesta už v novembri podniklo kroky a zapojilo sa do národného projektu s názvom „Šanca na zamestnanie“. V rámci tohto projektu sa uskutočnili výberové konania na pracovné pozície dotované prevažne z finančných zdrojov Európskej Únie. Už začiatkom decembra minulého roka bolo do zamestnania prijatých prvých šesť ľudí. V novom roku potom vstúpilo do pracovného pomeru ďalších 22 osôb.

Vedenie mesta sa rozhodlo projekt využiť v plnej miere a posilniť stavy okrem iných oblastí aj v rámci činností na posilnenie ochrany verejného poriadku. Mestská polícia pre náplň tejto činnosti vykonala potrebné opatrenia a prijala celkom sedem ľudí. Od januára tak pomáha pri udržiavaní poriadku čerstvé posily mestskej polície pozostávajúca zo šiestich členov v podobe tzv. občianskej hliadky a jedného operátora mestského kamerového systému. Hliadky boli prioritne zriadené za účelom monitorovania situácie, kontrolovania a zebezpečovania všeobecného verejného poriadku v problémových častiach mesta so zvýšeným počtom neprispôsobivých občanov.

Ako uviedol primátor mesta Brezna Tomáš Abel: „Takouto netradičnou formou sme sa prostredníctvom národného projektu zamestnanosti rozhodli využiť externé personálne zdroje a tým zabezpečiť poriadok a zvýšenú ochranu občanov, ale aj nášho mesta ako celku.“ Aktuálne sú všetci prijatí ľudia v procese potrebného zaškoľovania v súlade s platnými zákonmi a miestnymi všeobecne záväznými nariadeniami. Taktiež musí prebehnúť verejné obstarávanie potrebného vybavenia pre plnohodnotný výkon ich práce. Po absolvovaní potrebných úkonov budú následne určení príslušníci občianskych hliadok postupne prideľovaní na konkrétne úlohy a usmerňovaní príslušníkmi mestského policajného zboru.

Náčelník mestskej polície vysvetľuje v čom presne bude spočívať náplň práce hliadok: „Predpokladáme ich pôsobenie hlavne v ranných hodinách na vyťažených prechodoch pre chodcov na Švermovej ulici, ulici ČSA, Baldovskom moste a v mestskej časti Mazorníkovo. V čase vyplácania dávok v hmotnej núdzi budú tiež každý mesiac vo zvýšenej miere dohliadať na poriadok na námestí a v jeho priľahlých oblastiach.Mestská polícia plánuje hliadky využiť aj na mapovanie a priebežnú kontrolu poriadku verejných priestranstiev v meste. To sa týka predovšetkým okolia kontajnerov a potenciálnych čiernych skládok. Na pozore by sa mali mať aj nedisciplinovaní majitelia psov, ktorí „zabúdajú“ odstraňovať exkrementy svojich miláčikov či ľudia porušujúci platné VZN o zákaze kŕmenia holubov. Predmetom kontroly nových pracovníkov bude takisto evidencia psov prihlásených na mestskom úrade.

Autor: Slavomír Pôbiš, Mestský úrad Brezno