retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 09. marca 2023 • 09:11.54 • informujeme

156x

Študuj, pracuj a rozvíjaj cestovný ruch na Horehroní!

Horehronie so svojou vstupnou bránou, za ktorú sa pokladá mesto Brezno, ponúka rôzne oblasti, v ktorých sa možno v regióne uplatniť. Významnou oblasťou je práve oblasť cestovného ruchu, ktorá sa pokladá za jedno z najdynamickejších odvetví vôbec.

Región Horehronie, s veľkým prírodným potenciálom, kultúrnym bohatstvom a kvalitou poskytovaných služieb, ponúka okrem toho množstvo turistických trás, cyklotrás, lyžiarskych stredísk, atrakcií a pamiatok, ktoré sa pre verejnosť stávajú čoraz viac príťažlivejšími a vyhľadávanejšími formami na trávenie voľného času.

Cestovný ruch na Horehroní, spolu so všetkými subjektmi, ktoré v ňom pôsobia a zohrávajú dôležitú, ba priam nevyhnutú rolu, bol tak isto vystavený skúškam zo strany 2-ročnej koronakrízy, aktuálnej energickej krízy i pretrvávajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine. Aj napriek opisovaným neľahkým až turbulentným obdobiam, sa cestovný ruch veľmi rýchlo postavil pevne na nohy, čomu nasvedčujú aj čísla za rok 2022, ktoré nám hovoria, že sme takmer dobehli tie najlepšie roky - roky bez kríz.

,,Cestovný ruch má v regióne Horehronie obrovský potenciál, ktorý sa neustále vyvíja, čím ponúka ďalšie možnosti na svoj rozvoj, čo možno badať stále vznikajúcimi novými produktami cestovného ruchu a pribúdajúcimi ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Významnou súčasťou sú taktiež doplnkové služby cestovného ruchu, ktoré dotvárajú a obohacujú nezabudnuteľný zážitok či už z návštevy, pobytu, alebo dovolenky strávenej na Horehroní“, uviedla výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.

Opisované skutočnosti spôsobujú aj zvyšovanie ponuky práce v tomto odvetví, ktorá je v priamej úmernosti so zvyšovaním kvality poskytovaných produktov a služieb, ktoré o čosi rýchlejšie docielime aj odborným vzdelaním v tejto oblasti. Preto by sme mali využiť ponuku kvalitného vzdelávania s nadväznosťou na pracovné uplatnenie aj kariérny rast priamo v regióne. Túto ponuku odborného vzdelávania umožňuje aj Hotelová a Obchodná akadémia v Brezne založená na tradíciách zo svojho sto ročného pôsobenia.

Zdroj: https://horehronie.sk