retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 27. februára 2012 • 08:17.38 • zaujímavosti

2732x

Za zdravím po stopách G.K. Zechentera - Laskomerského

Aj tretí ročník tohto turisticko - lyžiarskeho pochodu, organizovaný Klubom Martina Rázusa - Maroško v Brezne s podporou MO Matice Slovenskej a obecného úradu v Čiernom Balogu, mal cieľ vylákať mladých i starších k aktívnemu pohybu v zimnej prírode a súčasne si pripomenúť 188 výročie narodenia lekára baníckeho ľudu a lesných robotníkov v okolí Brezna, ale aj významného spisovateľa, maliara a národovca Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského / GKZ - L / *04.03.1824 + 20.08.1908.

Do Brezna prichádza 3.augusta 1853. Ambulanciu na Čiernohronskom Balogu mal v zadnom trakte Lesnej správy v osade Krám. Odtiaľto často vychádzal na jednopražnom vozíku, saniach, ťahaných koňom, na koni, ale aj pešo za chorými a ranenými do dedín, salašov, na rúbaniská uprostred hôr... K nim patrili i náročné túry cez 1080 m nv. vysoký hrebeň Zákľuk - do vrchárskej obce Sihla, sídla sklenej huty / cca 20 km /.

Zrejme tohoročná nádielka snehu, ako aj náhly odmäk, mali vplyv na váhavých, čo sa prejavilo v menšej účasti. Zišlo sa nás 38 bežkárov a 24 turistov, ktorí sa mohli presvedčiť o tom, že skupina nadšencov na čele so sedemdesiatnikom Julkom Klimentom, v priebehu celého týždňa prešľapávaním veľkého snehu pripravili trate pre obe kategórie. Bežkárom 12 km z kóty 1080 m.nv - Tlstý javor a turistom 8 km z Pod Skalice - kóta 930 m nv. Obe skupiny sa stretli pri Naučnom chodníku histórie Čierneho Balogu nad osadou Vydrovo, odkiaľ bolo už iba na skok do Kultúrneho domu.

Nik nebanoval - ani prednostka Ms. úradu v Brezne, ani pani primárka z nemocnice, ani predsedníčky Matice Slovenskej z Heľpy a Čierneho Balogu, ani zubný laborant Jozef Kováčik... Po duševnej práci, zdravým pohybom na čerstvom vzduchu sme si precvičili ochabnuté svaly. Výhľadmi na okolité scenérie, sprievodným slovom k histórii zasa naplnili oči, srdce a dušu, ale popri tom sme všetci aj vyhladli. V cieli, v Kultúrnom dome na Čiernom Balogu, nám matičiarky podľa životného kréda GKZ - L „ Kto má zdravie a kus chleba, ten má všetko čo mu treba “ na doplnenie energie pripravili pochutinu z prírodných minerálov - chlieb so šmalcom a cibuľou, čaj. Každému po tri krajce a misy na stoloch ostali prázdne.

Pri vyhodnotení sme predovšetkým ďakovali všetkým, ktorí sa nedali odradiť a svojou účasťou a podporou - či už organizátorskou, pracovnou, alebo príspevkami, nenechali nič na náhodu a robili všetko preto, aby sa aj tento rok tradičná akcia vydarila.

Na záver bolo konštatovanie, že najstaršou účastníčkou bola 81 ročná bývalá pani učiteľka Božena Bartošová, najmladší 14 ročný Milan Brozman z Brezna. Z najďalej pán Peter Káder z Veľkého Krtíša sľúbil, že bude robiť reklamu a na budúci rok prídu na mikrobuse.

Brezno 25. február 2012
Text a foto: Ing. Milan Kováčik