retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 08. júna 2012 • 14:10.14 • zaujímavosti

10171x

Samo Chalupka - spomienkové oslavy 200. výročia narodenia v Hornej Lehote

Horná Lehota, 3. júna 2012

Obec Horná Lehota sa nachádza uprostred čarovnej prírody, pod hrebeňom ďumbierskej časti Nízkych Tatier. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1406. V roku 1828 mala obec 1168 obyvateľov a 151 domov. Bola to najväčšia dedina ľupčianskeho panstva. V súčasnosti má už len 584 stálych obyvateľov, ktorých život dnes obohacujú chatári.

Z bohatej histórie je obec oi. známa ako rodisko a miesto odpočinku najľudovejšieho slovenského básnika Sama Chalupku (27.február.1812 - 19.máj 1883), mladšieho brata Jána Chalupku. Jeho život a dielo v obci pripomínajú Pamätná izba, pamätník - busta pred evanjelickým kostolom, hrob v evanjelickom cintoríne.

Samo Chalupka ako evanjelický farár pôsobil na viacerých miestach Slovenska. Po smrti otca Adama v roku 1840, tiež evanjelického farára, zaujal jeho miesto v rodnej Hornej Lehote a zostal tu pôsobiť až do svojej smrti.

Jeho literárnou túžbou bolo vytvoriť pre národ hrdinské spevy, ako majú ostatné slovanské národy, čo sa mu aj podarilo. Za vrchol jeho tvorby sa považuje vlastenecká báseň MOR HO ! (1864), ktorej verše burcovali náš národ aj do Slovenského Národného Povstania. Jadro jeho básnického diela tvorí básnická zbierka Spevy(1868 ).

V nedeľu 3. júna obec v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice Slovenskej (OP MS) v Brezne pripravili Spomienkové oslavy pri 200 výročí narodenia. Z Heľpy, Brezna a okolia, autobusmi pricestovala početná skupina matičiarov a priaznivcov.

Program začal o 10.00 hod v evanjelickom kostole, v ktorom pôsobil otec Adam (1792 - 1840) a po ňom syn Samo (1840 - 1883). Teda dvaja farári Chalupkovci tu spolu kázali 91 rokov.

V úvodnom slove prítomných uvítal starosta obce Vladimír Bušniak. Spomienkové služby božie celebroval Mgr. Milan Krivda biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku. Umeleckým slovom z diela Sama Chalupku ho doplnil zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, ktorému pomáhali traja študenti z UMB v Banskej Bystrici - recitátori a fujarista. Vlastenecké piesne zazneli v podaní Miešaného speváckeho zboru Lipka z Valaskej. K hymnickej - Kto za pravdu horí, od Karola Kuzmányho sa emotívne pripojilo celé osadenstvo kostola.

Následne sme sa presunuli k jeho pamätníku - buste pred evanjelickým kostolom, pri ktorom položila venček a príhovorom oslovila účastníkov predsedníčka OP MS v Brezne Mária Macuľová.

Na záver sa spomienkové zhromaždenie v sprievode celou obcou, presunulo na evanjelický cintorín, k miestu posledného odpočinku rodiny Chalupkovcov. Na kamennej pamätnej tabuli samotného Sama Chalupku je epitaf - náhrobný nápis, ktorý si pred svojou smrťou, želal uviesť sám básnik - Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som... Tento verš z básne Branko, sám považoval za odkaz svojho životného diela a poslania.

Text a foto: Ing. Milan Kováčik