retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Nedeľa, 03. februára 2013 • 08:05.05 • zaujímavosti

2416x

Spevácky zbor mesta Brezna úspešne prezentuje slovenské kultúrne dedičstvo v zahraničí

Spevom človek prejavuje to, čo má v sebe, to čo mu napĺňa srdce. Je to jediné umenie, kde človek nepotrebuje hudobný nástroj.

Spevácky zbor mesta Brezna patrí k nositeľom kultúry v Banskobystrickom kraji. Prostredníctvom koncertov, na ktorých znejú klasické i upravené ľudové skladby v rôznych jazykoch, chorály, spirituály a aj úryvky zo svetoznámych opier a muzikálov, oslovuje rôzne skupiny obyvateľstva a poskytuje im hodnotné umelecké zážitky. Nie každý žije v Bratislave či Banskej Bystrici a vypočuť si koncert skupiny spevákov, ktorí podávajú klasickú skladbu v súhre štyroch, šiestich či ôsmich hlasov, určitým spôsobom nahrádza existenciu divadla či opery.

Spevácky zbor mesta Brezna už oslávil viac ako tri desaťročia svojej existencie a ani po takom dlhom čase nestagnuje. Ročne uskutoční veľké množstvo koncertov, má veľa partnerov z rôznych krajín, s ktorými udržuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Pripravuje rozmanité projekty, ktorých prínosom je najmä šírenie slovenskej kultúry doma i v zahraničí a všeobecná dostupnosť umeleckých programov ľuďom rôznych kategórií a sociálnych skupín.

Zbor realizuje projekt MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA - ZÁKLAD ÚSPEŠNÉHO PARTNERSTVA, ktorého hlavným cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo slovenského národa pred zahraničnými divákmi a ukázať im poklady, ktoré zanechali predkovia. Projekt prispieva k jednému z cieľov európskej kultúrnej politiky a to k prínosu kultúr k zvyšovaniu úrovne obyvateľstva v členských štátoch EÚ pri zachovaní národnej a regionálnej rozmanitosti.

V posledných rokoch zbor navštívil v rámci tohto projektu mnohé krajiny a získal si veľa pria aznivcov. V roku 2010 členovia zboru len v zahraničí mali 9 koncertov a to v Poľsku - Rzeszow, Krosno, Ivanicz v Maďarsku - Békescsaba, v Rumunsku -Nadlak a v srbskej Vojvodine - Kysač, Selenč, a Báčsky Petrovec.

V roku 2011 sa zbor zúčastnil na Medzinárodnom festivale Kampanila 2011 v Mikulove v Českej repubublike, kde uskutočnil dva koncerty na frekventovaných miestach tohto nádherného moravského mesta. Koncertovanie vyvrcholilo v  Rajskej záhrade uprostred rozľahlého vnútorného nádvoria bývalého kláštorného komplexu a prebiehalo vo festivalovej fáze s názvom Setkání.

V prvej polovici roka 2012 uskutočnilo občianske združenie Spevácky zbor mesta Brezna významné podujatie - projekt s názvom Hudba je mostom, ktorý spája. Tým posilnilo svoju spoluprácu s priateľským Děčínskym pěveckým zborom z ČR a rozšírilo okruh svojich partnerov, s ktorými mieni i do budúcna rozvíjať vzájomné priateľské vzťahy.

V auguste 2012 Spevácky zbor mesta Brezna uskutočnil turné do Talianska, región Trentino, kde sa vybral na pozvanie na svojho partnera z Talianska. Je ním taliansky mužský spevácky zbor Coro Abete Rosso di Bedollo (Zbor Červený smrek z mesta Bedollo). Uskutočnil tu na viacerých miestach štyri koncerty a posilnil partnerské vzťahy so svojím talianskym partnerom.

Repertoár koncertov prezentoval kultúrne dedičstvo slovenského národa a jeho nehmotnej kultúry. Do popredia tu vystúpila európska rovina projektu posilňujúca medzikultúrny dialóg cez vytváranie pocitu spolupatričnosti občanov rôznych európskych krajín.

Autor: Mgr. Eva Hančáková, manažérka SZMB