retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Streda, 03. februára 2016 • 16:18.52 • zaujímavosti

2824x

Spomienkové oslavy oslobodenia Brezna

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta sa v posledný januárový piatok konali v Brezne spomienkové oslavy. Začali sa ukážkou historických bojov oslobodzovania mesta v mestskom parku za bývalou radnicou, dnes budovou Horehronského múzea v ktorej počas druhej svetovej vojny sídlil hlavný štáb nemeckej okupačnej armády.

Ukážku bojov v spolupráci s Horehronským múzeom predviedli kluby vojenskej histórie – Bajonet z Kežmarku, Tatry zo Spišského Bystrého, Tatranskí vlci z Popradu a Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom. Návštevníci mali možnosť vidieť aj statický a dynamický výstroj a vojenskú poľnú kuchyňu.

Oslobodzovanie mesta Brezna - ukážka

Po ukážke sa účastníci osláv presunuli na pietný akt kladenia vencov k pomníku padlých v II. svetovej vojne, kde sa k prítomným prihovorili primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Ábel, Chargé d affaires Veľvyslanectva Rumunskej republiky na Slovensku Steluta Arhize, pridelenec obrany Ruskej federácie Jevgenij Karpuchov a predseda ZO SZPB č. 1 v Brezne Ing. Ján Longauer. Na pietnom akte sa zúčastnili tiež zástupcovia rumunského mesta Tautii Magheraus. Hostia zo zahraničia boli prítomní na tomto podujatí aj preto, že ruská a rumunská armáda zohrali pri oslobodzovaní mesta rozhodujúca úlohu. Primátor mesta Tomáš Ábel v závere svojho prejavu poďakoval a vzdal úctu základnej a oblastným organizáciám protifašistických bojovníkov v Brezne, aj vďaka ktorým si mesto udržiava a pripomína najvýznamnejšie historické okamihy, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj.

Súčasťou osláv výročia oslobodenia bolo aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v sále hotela Ďumbier spojeného s odovzdávaním ocenení osobnostiam za tvorivé výsledky, ktoré dosiahli v prospech občanov mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma aj v zahraničí. Cenu primátora získal Vladimír Libič pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za rozvoj športu v Brezne a verejno-prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta. Cenu mesta Brezna bola udelená MUDr. Anne Longauerovej za verejne-prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta a za rozvoj zdravotníckych služieb v Brezne, Ing. Ivanovi Taslerovi pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za športové, kultúrne, pracovné a spoločenské aktivity v prospech obyvateľov mesta, Tiborovi Gillovi za rozvoj športu v Brezne a za verejno-prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta, PhDr. Oľge Jorčíkovej za mimoriadne úspechy a prínos pre školstvo a poradenstvo v regióne Horehronia i v rámci Slovenskej republiky.

Odovzdávanie ocenení spestrili svojim vystúpením členovia Detského folklórneho súboru Šťastné detstvo v Brezne, učitelia Základnej umeleckej školy v Brezne, muzikálový spevák Martin Vetrák a Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto pri Základnej umeleckej škole v Banskej Bystrici.

Text a video: Daniel Rakyta
Foto: Daniel Rakyta a archív MsÚ v Brezne