retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 23. februára 2016 • 15:24.31 • zaujímavosti

3588x

Nezvyčajná udalosť v Telgárte...

BÁSNIK JE MALIAROM DUŠE

Koncom 1. februárového týždňa si občania Telgártu, podobne ako aj ďalšie horehronské obce, pripomenuli 71. výročie oslobodenia.

Spomienky sú to bolestivé a nedá sa zabudnúť na to, čo sa pred mnohými rokmi udialo“, zhodnotil vo svojom úvodnom príhovore mladý starosta obce Ing. Novysedlak. Potom privítal prítomných občanov, hostí, spisovateľa Michala Spišiaka a členov OZ Liga aktívnych občanov Slovenska.

Obradná sieň svojráznej, no krásnej horehronskej obce, praskala vo švíkoch. Možno aj preto, že sa tu dosť nezvyčajne spojili dve významné udalosti -oslobodenie obce a životné jubileum spisovateľa Michala Spišiaka, rodáka z Telgártu. V slávnostnom programe okrem detí z materskej a základnej školy, vystúpili s nezvyčajným medailónom aj členky občianskeho združenia Liga aktívnych občanov Slovenska.

Počas slávnostného programu odzneli ukážky z tvorby Michala Spišiaka a aj slová, že nie každá obec sa môže pochváli tým, že má rodáka spisovateľa. Boli tu vyslovené slová uznania za jeho celoživotnú prácu, ktorá je vlastne reprezentáciou Telgártu a celého Horehronia.

Hoci pán Michal Spišiak po dlhé roky života žil v Košiciach, neustále sa vracal domov, na milované miesta svojho rodiska. Na miesta, kde ako neskôr sám povedal : „ sa narodil, vyrástol a sem aj stále smerujú moje kroky, na tie vŕšky, po ktorých som behal ako chlapec. A preto som to aj zvečnil vo svojej poézii“.

Pán Spišiak po štúdiách dlhé roky pracoval ako osvetový a kultúrny pracovník, navštívil mnoho krajín, stretol s množstvom domácich a zahraničných osobností. Venoval sa osvete, kultúre a športu,  v posledných rokoch aj poézii. Svoje nezvyčajné životné skúsenosti opísal v mnohých básňach a v 6 vydaných zbierkach poézie a prózy.

Občania Telgártu môžu byť hrdí na to, že práve v ich obci sa konala slávnosť k jeho významnému životnému jubileu. K slávnostnej atmosfére prispeli aj krásne spevy dievčat, spoločný recitál detí z MŠ, no hlavne výber z  poézie básnika v podaní členov Ligy -pani Anastázie Kováčovej, Evy Hančákovej a Ľubice Štugnerovej. Ich poetické vstupy, dopĺňané čarovnou hudbou Ley Weberovej, vyjadrovali pocity človeka, odlúčeného od rodného kraja, hovorili o jeho snoch a túžbach a spomienkach na mladosť a detstvo. Medailón ukončila pani Kováčová vlastnou básňou „Jubilantov „. A potom už nasledovalo odovzdávanie kvetov, darčekov a osobných blahoželaní, za ktoré pán Spišiak vyjadril poďakovanie krásnymi slovami, slovami básnika.

Atmosféra postupne prešla do nenútených rozhovorov pričom všetkých potešili aj krásne folklórne melódie v podaní ľudovej hudby. Práve umocňovala príjemné pocity, ktoré doznievali v srdciach všetkých prítomných.

Za toto krásne podujatie treba poďakovať predovšetkým pracovníkom OcÚ a vedeniu ZŠ a MŠ v Telgárte, tiež poslancom obecného úradu a členom OZ Liga aktívnych občanov Slovenska. No predovšetkým iniciatíve mladého starostu Ing. Novysedlaka, ktorý zorganizoval toto krásne podujatie a postaral sa nielen o záverečné občerstvenie, ale aj o vytvorenie úžasnej atmosféry počas celej slávnosti.

Autor: Mgr. Eva Hančáková