retro bar brezno
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Pondelok, 03. júla 2017 • 10:09.14 • zaujímavosti

2134x

Splnený sen

Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou za finančnej podpory Ministerstva školstva SR, Výboru pre spoluprácu s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti zorganizovala v júni Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe, ktorého sa zúčastnila aj učiteľka zo Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Mgr. Zuzana Dančíková.

Cieľom pobytu bolo poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku – Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, workshopy, exkurzie boli realizované v slovenskom aj anglickom jazyku a boli zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti.

Okrem bohatého odborného programu v CERNe učiteľom pripravili organizátori pobytu návštevu technického centra matematiky, fyziky, biológie a chémie Technorama vo Wintertoure. Zároveň účastníci pobytu absolvovali i návštevu pamiatok a turistických atrakcií Ženevy ako aj francúzskych Álp - centra Chamonix. Pod Mont Blancom vo výške 3842 m.n.m. uskutočnili viacero fyzikálnych experimentov. CERN je sen každého učiteľa fyziky a jeden taký si určite splnila aj naša kolegyňa.

ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4