zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Piatok, 27. januára 2023 • 16:59.20 • zaujímavosti

377x

Výročná členská schôdza 109 člennej základnej organizácie (ZO) SZPB

Obec Čierny Balog nedeľa 22. január 2023

Ako hosť zavítal medzi členskú základňu Ján Šulej, tajomník Oblastnej organizácie SZPB a novozvolený starosta obce Čierny Balog Michal Vetrák.

Schôdzu viedol Milan Potkány, ktorý po otvorení schôdze a privítaní hostí požiadal prítomných venovať Minútu ticha za zosnulých členov. Následne za predsedníčku volebnej a návrhovej komisie bola zvolená Ľubka Vránska. Správu o činnosti organizácie za roky 2020 - 2022 predniesla tajomníčka Eva Štulrajterová. So správou o hospodárení zoznámila členov Janka Štulrajterová. Anna Muránska zasa pridala správu revíznej komisie. Predsedníčka návrhovej komisie predniesla aj návrh plánu práce na najbližšie obdobie.

Pomerne solídna účasť členov mala vplyv aj na bohatú diskusiu - najmä k momentálnemu dianiu v našej spoločnosti a svete. Zástupcovia obce s bohatou povstaleckou tradíciou si vymieňali názory k súčasným cieľom a postaveniu SZPB v našej spoločnosti. Prítomným sa prihovorili aj Ján Šulej a Michal Vetrák.

V závere prebehla voľba nového výboru a revíznej komisie na roky 2023 - 2024. Ako aj voľba 6 - tych delegátov na Oblastnú (Okresnú) konferenciu SZPB, ktorá sa bude konať v meste Brezno 25. februára 2023. Po krátkom zasadnutí novozvoleného výboru ZO - SZPB, boli členovia oboznámení s voľbou predsedu. Za predsedu ZO - SZPB v Čiernom Balogu potvrdili Rudolfa Kováčika z osady Dobroč, ktorý sa všetkým poďakoval za dôveru.

Výborová členská schôdza SZPB

Text a foto: Milan Kováčik Brezno