machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Lekárska služba prvej pomoci

Brezno

Druh LSPP: LSPP pre dospelých
Prevádzkovateľ: ÍSIS, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 11, Brezno
Miesto výkonu: Nám.M.R.Štefánika 11, Brezno
Spádové územie: okres Brezno
Telefón: 048 / 611 7350
Prevádzkový čas: pracovné dni 15.30 – 07.00 hod., soboty nedele, dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.

Druh LSPP: LSPP pre deti a dorast
Prevádzkovateľ: EUROMEDIKIDS, s.r.o., Malinovského 2/A, Brezno
Miesto výkonu: Malinovského 2/A, Brezno
Spádové územie: okres Brezno
Telefón: 048 / 618 2892
Prevádzkový čas: pracovné dni 15.00 – 07.00 hod., sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.

Závadka nad Hronom

Druh LSPP: LSPP pre deti a dospelých
Prevádzkovateľ: LSPP pre deti a dospelých, v.o.s., Osloboditeľov 59/699, Závadka nad Hronom
Miesto výkonu: Osloboditeľov 59/699, 976 67 Závadka nad Hronom
Spádové územie: Závadka nad Hronom
Telefón: 048 / 618 3116
Prevádzkový čas: pracovné dni 15.00 – 07.00 hod., sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.