machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Informácie

Stručný prehľad najdôležitejších telefónnych čísel, ktoré obyvateľ Brezna potrebuje mať k dispozícii v prípade havárie, tiesne alebo stavu núdze.

112 - Linka tiesňového volania

150 - Hasičský záchranný zbor
155 - Záchranná zdravotná služba
158 - Polícia
18 155 - Letecká záchranná služba
18 300 - Horská záchranná služba

Linka 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Volať na číslo 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

159 - Mestská polícia

0850 111 234 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - Call centrum (zákaznícka linka)

0850 111 727 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - Poruchová linka

Poruchová linka je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu:
- každý únik zemného plynu na plynovom zariadení,
- porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia, a.s. (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
- poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka.

0800 159 000 - Stredoslovenská energetika, a. s. - Poruchová linka: (nonstop a bezplatne)