machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 09. septembra 2011 • 09:54.22 • informujeme

2019x

Oznámenie pre rodičov, ktorým deti študujú na stredných a vysokých školách

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, oddelenie štátnych sociálnych dávok upozorňuje rodičov ( poberateľov prídavku na dieťa), že po ukončení povinnej školskej dochádzky dieťaťa je potrebné každoročne preukazovať sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie doložením potvrdenia o návšteve strednej alebo vysokej školy.

Potvrdenie je nutné doložiť do 30. septembra kalendárneho roka (pri vysokých školách, kde je zápis na štúdium v mesiaci október je nutné doložiť potvrdenie o návšteve do 31.októbra kalendárneho roka). V prípade, že rodič nedoloží potvrdenie o návšteve školy dieťaťa v školskom roku 2011/2012 a teda nepreukáže sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie prídavok na dieťa nie je možné ďalej vyplácať.

Zároveň upozorňujeme rodičov, ktorým dieťa ukončilo štúdium na strednej alebo vysokej škole, aby doložili doklad o ukončení štúdia na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok (podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby - rodiča).

Ing. Miroslava Žabková
vedúca oddelenia štátnych sociálnych dávok
www.upsvar-br.sk

Zdroj: ÚPSVR Brezno