machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 09. decembra 2011 • 08:57.30 • informujeme

4330x

Medzinárodný deň zdravotne postihnutých 2011

Dňa 2. 12 2011, Občianske združenie zdravotne postihnutých usporiadalo z príležitosti „Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých“, stretnutie s predvianočnou kapustnicou. Slávnostný večer umocnilo vystúpenie Speváckej skupiny „Rozmajrín“.

Po kultúrnom programe nasledovalo ocenenie členov OZ ZP, ktorí prispeli k  zviditeľneniu Občianskeho združenia zdravotne postihnutých. Ocenení boli: MUDr. Lea Weberová, Kvietok Milanko s mamičkou Dankou, Ing. Suja Roman, Giertlová Terézia, Knapčok Štefan, Bubelíny Peter, Jagerčíková Mirka, Pocklan Mirko, Pocklanová Lenka, Venderlová Marta, Šperková Marta a Ballová Františka.

Potom nasledovalo odovzdanie sponzorského daru od Lions klubu, ktorý prišiel odovzdať Ing. Ján Zvonček, za čo im ďakujeme. Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom a to: Lions klugu - Ing. Michalovi Kičovi, p. riaditeľovi Mgr. Kubínovi Vladimírovi, Ing. Švantnerovi Dušanovi, Ing. Sujovi Romanovi, pani Fógelovej, Fiľovej, Bubelínyovej, Ridzoňovej a všetkým členom Predsedníctva OZ ZP, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečení tohto sviatočného večera.

Po prípitku, ktorý predniesol Ing. Dušan Švantner sa prítomným prihovorila Dr. Ivana Kružliaková a Ing. Tokár.

Práve dnes v tento predvianočný čas si navzájom poprajme zdravie, aby temnota nocí navždy pominula a naplnila ich radosť z dní v nastávajúcom roku 2012.

Autor: Predsedníctvo OZ ZP