machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 13. decembra 2011 • 11:20.01 • informujeme

1870x

UPOZORNENIE

Mesto Brezno, na základe oznámenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., oznamuje poruchu dodávky pitnej vody, ktorá ovplyvňuje jej zásobovanie v oblastiach MESTA BREZNA:


- Sídlisko Západ
- Ul. ČSA
- Hradby
- Rázusova ul.
- ul. Dr. Clementisa
- Krčulova ul.


MESTO BREZNO zabezpečilo zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom pojazdných cisterien, ktoré budú dnešným dňom (13. 12. 2011) pristavené:


Tržnica – ul. ČSA
Parkovisko pri Spojenej škole (bývalá Priemyslovka)
Ul. Krčulova pri Soľnej jaskyni
V priestoroch bývalého bitúnku – ul. ŠLN (sídlisko Západ)


Pojazdné cisterny budú pristavené od 12.00 hodiny do odvolania.


Odstránenie problémov so zásobovaním pitnou vodou sa predpokladá v plnom rozsahu do 14. decembra.


V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou pitnej vody kontaktujte Mestskú políciu v Brezne, na tel. č. 159.

zdroj: www.brezno.sk