machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 16. decembra 2011 • 08:39.29 • informujeme

1916x

Pozvánka na školenie k HOREHRONIE Region Card

"Výhody zľavovej karty pre ubytovávateľov a poskytovateľov, školenie o jej vydávaní a akceptovaní". 

Vážení ubytovávatelia, podnikatelia v cestovnom ruchu!

V súvislosti s uvedením do prevádzky produktu Klastra HOREHRONIE – združenia
cestovného ruchu – HOREHRONIE Region Card, si Vás Klastrer HOREHRONIE dovoľuje pozvať na školenie o obsluhe a predaji zľavovej karty.

Toto školenie sa uskutoční na náklady klastra, tzn. že pre všetkých zúčastnených je zdarma!

Školenie sa uskutoční v termínoch:
21.12.2011 (streda) od 16:00 hod. – Obecný úrad Čierny Balog!- zasadačka OÚ,
22.12.2011 (štvrtok) od 17:00 hod. – Wellness Hotel Bystrá.

Pozvánka na školenie k HOREHRONIE Region Card

Kontakt: Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ, tel.: 0904 633 622

Autor: Klaster HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu
www.horehronie.net