machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 21. mája 2012 • 10:57.27 • šport

2237x

Výkonný výbor informuje

Vážení hráči, rodičia a všetci priaznivci ľadového hokeja v Brezne,

v polovici marca 2012 skončila v Brezne hokejová sezóna 2011/2012 a jej koniec nám všetkým priniesol (okrem vytúženého oddychu pre hráčov ) aj niekoľko výrazných zmien. Zrejme tou najvýraznejšou bola obmena členov vedenia HK Brezno.

Súbežne s končiacou sa sezónou niektorí členovia, dnes už starého vedenia HK Brezno, avizovali, že po jej ukončení mienia ukončiť svoje pôsobenie v klube. Príčiny boli rôzne, od nedostatku času na výkon svojej funkcie až po únavu z dlhoročného pôsobenia a neustáleho zvádzania vnútorného boja – na strane jednej odsúvanie svojich rodín na druhé miesto za hokej a na strane druhej neustále naháňanie peňazí na činnosť klubu. Celý tento systém je veľmi náročný a naozaj všetci majú možnosť skúsiť si to aspoň na chvíľu a zistiť o čom to celé je. Týmto by sme chceli vysloviť poďakovanie celému bývalému vedeniu HK Brezno za odvedenú prácu, hlavne jeho bývalému prezidentovi p. Petrovi Luptákovi, ktorý bol a myslíme, že aj naďalej je jeden z tých „hokejových srdciarov“.

Na základe toho, že bývalé vedenie HK Brezno (okrem dvoch členov p. Mgr. T. Turňu a p. PaedDr.Bc. P. Šuleja) abdikovalo na svoje funkcie, bolo dňa 26.04.2012 zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie členov HK Brezno, na ktorom bola zhodnotená sezóna 2011/2012; VZ bolo v hrubých črtách oboznámené so stavom financií a hospodárenia v klube a bol zvolený nový Výkonný výbor HK Brezno. Na post člena Výkonného výboru HK Brezno mal možnosť kandidovať každý z členov HK Brezno. Keďže v dnešnej, hlavne na financie poddimezovanej dobe, sa nie každému chce púšťať do boja o prežitie, nebol ani na VZ záujem o posty vo vedení klubu. Nakoniec sa našlo pár jednotlivcov, ktorí spoločne vyslovili snahu pokúsiť sa viesť Hokejový klub aj v takejto, nie závideniahodnej situácii a z týchto kandidátov bol zvolený nový Výkonný výbor HK Brezno. Nový Výkonný výbor vzišiel väčšinou z radov bývalých hráčov a rodičov, ktorí sa dlhé roky aktívne zapájali aj v minulosti do činnosti klubu formou rôznych výpomocí, prípadne zháňaním sponzorov,atď. Výkonný výbor HK Brezno si na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov zvolil štatutárov klubu:

- Prezident HK: Ing. Peter Dvorský
- Viceprezident HK Brezno: Mgr. Rastislav Vagaday
- Manažér mládeže: Mgr. Tomáš Turňa
- Manažér A mužstva: PaedDr. Bc. Peter Šulej
- členovia Výkonného výboru: Miroslav Balcar, JUDr. Marián Holý, Ing. Peter Kováčik, Ing. Peter Jerguš, Milan Švantner

Vážená hokejová verejnosť v Brezne, dovoľte, aby sme sa Vám, ako novozvolený Výkonný výbor HK Brezno prihovorili a stručne Vás informovali o súčasnom stave HK Brezno, a o našich cieľoch a víziách fungovania hokeja v Brezne. Do vedenia HK Brezno sme kandidovali preto, že nám záleží na osude hokeja v Brezne, ktorý je v práci s mládežou rozbehnutý na vysokej úrovni. Opäť musíme zopakovať, že za tento fakt nepochybne patrí vďaka predchádzajúcemu vedeniu a trénerom.

Našim hlavným dlhodobým cieľom je aj naďalej toto vzdelávanie rozvíjať nielen v rámci mesta a regiónu, ale našou prácou osloviť aj deti a mládež z okolitých okresov. Šancu naučiť sa hrať hokej na vysokej úrovni chceme ponúknuť všetkým deťom, bez ohľadu na ich finančné zázemie. Dnes stojíme pred neľahkou úlohou rozšíriť kontinuálne vzdelávanie mládeže na kategórie dorastencov a juniorov, čo by nepochybne zvýšilo motiváciu a možnosti žiakov základných škôl. Veľkým snom každého z nás (veríme, že aj splniteľným) je v budúcnosti postaviť seniorské mužstvo hrajúce v prvej lige zložené kompletne z odchovancov HK Brezno, na ktoré bude hrdý každý obyvateľ nášho mesta. K tomuto cieľu chceme HK Brezno viest predovšetkým na základe kolektívneho rozhodovania, komunikácie s hráčmi, rodičmi a celou hokejovou verejnosťou.

Vážení priaznivci hokeja v Brezne, jednou z našich prvých povinností je oboznámiť Vás o stave, v akom preberáme vedenie HK Brezno. V súčasnej situácii sa postupne zoznamujeme s hospodárením klubu, jeho pohľadávkami a hlavne záväzkami, ktoré podľa našich doterajších informácií výrazne prevyšujú príjmy. Vzhľadom na to, že rok 2011 ešte nie je v HK Brezno účtovne uzatvorený, nemôžme sa zatiaľ k financovaniu nasledujúcej sezóny objektívne vyjadriť. Ako náhle budeme mať tieto informácie k dispozícii, zverejníme ich, aby si každý z Vás mohol urobiť vlastný názor na to, aká neľahká úloha spojená so zabezpečením financovania hokeja v Brezne pred nami stojí. Zároveň ale veríme, že pri aktívnej podpore a spolupráci s vedením mesta, poslancami MZ, rodičmi a potenciálnymi sponzormi sa nám spoločne podarí v tomto úsilí uspieť.

Aj napriek vyššie spomenutej nejasnej finančnej situácii sme sa rozhodli konať a pre nasledovný súťažný ročník 2012/2013 sme prihlásili mužstvá do tých istých súťaží ako v minulej sezóne:

Prihlásené mužstvá na sezónu 2012/2013

Seniori - 2. liga seniorov, Dorast - 1. liga dorastencov, Žiaci "A" (9. + 7. ročník) - 1. liga žiakov Žiaci "B" (8. + 6. ročník) - 1. liga žiakov, Prípravka 5. ročník - Stredoslovenská divízia prípraviek, Prípravka 4. ročník - Stredoslovenská divízia prípraviek (turnajový spôsob)

Na záver chceme všetkým priaznivcom hokeja v Brezne prisľúbiť, že spoločnými silami urobíme maximum pre to, aby tento šport v našom meste aj naďalej napredoval, a to predovšetkým v práci s mládežou, a nezostal len jedným z historických zápisov v Kronike mesta Brezna.

V rámci našej aktívnej komunikácie s verejnosťou Vás chceme poprosiť, aby ste akékoľvek Vaše otázky a podnety na VV HK adresovali priamo na náš web www.hkbrezno.webgarden.cz do sekcie “Vaše otázky”.

Autor: VV HK Brezno