zlata nitka
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia seven taxi brezno pizzeria u juraja preprava.info tepovanie brezno

Správy

Štvrtok, 04. februára 2016 • 16:00.43 • informujeme

1781x

Mesto našlo spôsob opätovného sprevádzkovania lavice pre peších

Chýbajúci prechod do areálu bývalej Mostárne už niekoľko mesiacov komplikuje život mnohým tunajším zamestnancom, cestujúcim, ale aj bežným Brezňanom. Po tom, čo sa ukázalo, že rozsah nevyhnutnej rekonštrukcie lávky je omnoho väčší ako sa pôvodne predpokladalo, prišla miestna samospráva s novým riešením a podľa všetkého sa črtá dohoda.

Roky fungujúce pešie prepojenie časom schátralo do stavu, kedy sa jeho používanie stalo nebezpečným. Po zranení jedného z chodcov v priebehu minulého roka ju súčasný majiteľ lavice – spoločnosť K – SUPRA, s.r.o., v záujme zachovania bezpečnosti uzavrel. Na mestský úrad vzápätí bolo adresovaných množstvo žiadostí od občanov o jej opätovné spriechodnenie. Pôvodný scenár, podľa ktorého mesto dodá potrebný počet nových dosiek a majiteľ lávky zabezpečí ich výmenu stroskotal kvôli vysokým výdavkom spojeným s opravami. S patovou situáciou sa mesto nezmierilo a na žiadosť primátora bolo koncom januára zvolané stretnutie zástupcov mesta s predstaviteľmi firiem sídliacich v areáli za železničnou traťou. Na ňom bol zo strany mesta navrhnutý postup sprevádzkovania lavice, ktorý by mohol byť prijateľný pre všetkých zainteresovaných.

Jednotlivé kroky nám priblížila vedúca investičného odboru Mestského úradu v Brezne Zuzana Ďurišová: „V prvom rade je nutné odkúpenie lávky do majetku mesta Brezno, lebo samospráva podľa platných zásad nemôže investovať verejné financie do cudzieho majetku. V druhom kroku bude mesto žiadať spoluúčasť vo forme financií alebo dodania pracovných síl na opravu lávky. Následne budeme na základe spoločnej dohody požadovať príspevok firiem na neskoršiu prevádzku a údržbu lávky.“ Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia firiem K-SUPRA, s.r.o., REA-S, s.r.o., Pipeco Slovakia, s.r.o., Brezno Industry, s.r.o., Papiernik, s.r.o., Ogar, s.r.o. a Demax, ktorí prisľúbili príspevok na odkúpenie lavice do vlastníctva mesta vo výške 7500 eur. Priebeh stretnutia za zúčastnené firmy zhodnotil konateľ spoločnosti REA-S, s.r.o. Ján Kán: „Ako podnikatelia vítame po zvolení nového primátora dobrú komunikáciu a ústretový prístup mesta. Uvedomujeme si svoj diel zodpovednosti a pri riešení vzniknutého stavu sme ochotní pomôcť.“ Mesto zároveň komunikovalo aj so spoločnosťami, ktoré na stretnutí nemali osobné zastúpenie. Z rozhovorov by malo byť jasné, kto sa akou formou bude podieľať na rekonštrukcii a prevádzkovaní priechodu. Ak všetko pôjde podľa predpokladov, k odkúpeniu by malo dôjsť po prerokovaní zámeru mestským zastupiteľstvom v druhej polovici februára.

Že sa v tomto prípade nejedná o dlhodobé riešenie si uvedomuje aj primátor mesta Tomáš Abel: „Celkový finančný rozsah opráv bol mestom stanovený na viac ako 28000 eur. Preto sme sa pokúsili nájsť spoločné riešenie za prispenia firiem, z dôvodu účelovosti predmetnej komunikácie pre zamestnancov i zákazníkov firiem. Mesto Brezno má v budúcnosti zámer dať túto lávku v prípade čerpania možných dotácií komplexne zrekonštruovať, čo však pravdepodobne nie je otázka najbližších rokov.“ V danej situácii sú preto občania vďační za akýkoľvek posun a očakáva sa, že prvé kroky k znovu spriechodneniu pešieho prepojenia mesto podnikne už v priebehu aktuálneho mesiaca. Po realizácii plánovanej opravy bude lávka v budúcnosti pod dohľadom kamerového systému mestskej polície.

Slavomír Pôbiš, Mestský úrad Brezno