machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 03. apríla 2019 • 13:01.07 • informujeme

1960x

Šumiac a Telgárt čaká zmena

Starostovia, podnikatelia a obyvatelia zo Šumiacu a Telgártu spoločne diskutovali so zástupcami Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a pracovníkmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE o možnostiach rozvoja a zatraktívnenia časti regiónu pod Kráľovou hoľou pre cestovný ruch.

Základnou myšlienkou spoločného participatívneho stretnutia bolo vzájomné oboznámenie sa s aktuálnou situáciou a hľadanie riešení v oblasti mobility návštevníka, turistickej infraštruktúry, doplnkových programov, ubytovacích kapacít, či marketingových aktivít. Počas stretnutia bola predstavená koordinátorka rozvoja území na hranici krajov, čo je novovytvorená pracovná pozícia v Rozvojovej agentúre BBSK. Jej úlohou bude zastrešovať rôzne rozvojové aktivity a spolupracovať so samosprávami a miestnymi podnikateľmi na odstraňovaní bariér rozvoja hraničných regiónov kraja.

Zástupcovia oboch obcí vyjadrili záujem o spoluprácu a všetci zúčastnení privítali podporu rozvoja zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj Štátnej ochrany prírody (ŠOP) - Správy národného parku Slovenský raj a Správy národného parku Nízke Tatry. Počas spoločnej diskusie bolo spomenutých niekoľko zaujímavých nápadov na zatraktívnenie regiónu a niektoré z nich by sa mali zrealizovať už v blízkej dobe. Návštevníci regiónu Horehronie by sa mohli tešiť na nové náučné chodníky, cyklotrasy, kvalitné cyklomapy, informačné tabule a smerovníky k miestnym turistickým cieľom, zaujímavé ponuky výletov a podujatí. Ďalším zaujímavým projektom, ktorý vrelo privítali zástupcovia oboch obcí bolo aj zriadenie nového turisticko-informačné centra, ktoré by nasledovalo úspešný príklad fungujúceho Infocentra Regiónu Horehronie v Bystrej.

Teším sa, že sme na dnešnom stretnutí medzi týmito obcami odštartovali novú spoluprácu a vzájomnú koordináciu. Obce Šumiac a Telgárt majú skvelé doposiaľ nevyužité možnosti pre rozvoj cestovného ruchu. Nachádzajú sa na unikátnom území, kde sa stretávajú tri národné parky (Nízke Tatry, Slovenský raj a Muránska planina) pod Kráľovou hoľou“, uviedol Ondrej Lunter, predseda správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.