machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 05. apríla 2019 • 09:18.41 • informujeme

1945x

Rok 2018 na Horehroní v znamení cestovnému ruchu

Brezno, 03.04.2019

Aktivity oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE a združenia cestovného ruchu Klastra HOREHRONIE predstavili zástupcovia na výročnom zasadnutí členov v Brezne.

Výsledky organizácií cestovného ruchu

O význame aktivít, ktoré organizácie vykonali svedčí nárast počtu turistov v regióne, či nárast vybratej dane z ubytovania v členských obciach: ,,Horehronie je región s veľkým turistickým potenciálom, dôkazom je pozitívny trend vývoja počtu turistov, o čom svedčí vývoj počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach členských obciach OOCR v období rokov 2014 až 2018. V roku 2018 sme zaznamenali medziročný nárast počtu prenocovaní v sledovanom území takmer o 13% zo 173 301 na 195 418 prenocovaní" uviedla Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE.

,,Vývoj počtu návštevníkov na Horehroní predstavuje medziročný nárast o viac ako 16%, čo v prepočte na osoby znamená celkom 83 360 turistov, čím sme presiahli aj percentuálny nárast turistov v Banskobystrickom kraji (10%). Z členov napr. Čiernohronská železnica v roku 2018 zaznamenala až 47 572 návštevníkov, čo je medziročný nárast o 5%, a v priebehu desaťročia nárast o 31%, v roku 2018 navštívili 60 691 návštevníkov aj Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu" dodala výkonná riaditeľka.

,,Zaujímavý ukazovateľ je aj vývoj počtu tržieb za ubytovanie návštevníkov v členských obciach oblastnej organizácie cestovného ruchu(ďalej len OOCR), ktorý vzrástol z 6027 741 € v roku 2017 na 7479 950 € v roku 2018, čo je nárast o 24%, ktorý činí nadpriemer aj voči Banskobystrickému kraju (19 %),v celkovej výške tržieb je to 44 932 437 €“ uviedol predseda organizácií Ing. Ľuboš Ďurinďák.

Nárast pociťujú najmä členské obce OOCR

,,Nárast vybratej dane za ubytovanie sme sledovali za posledných päť rokov v celkovej výške o 47 810,07 € v území OOCR, tj. o 69%, čo je slovenský nadpriemer a hovorí o prínose OOCR, produktoch a službách, ktoré motivujú stále viac turistov do regiónu Horehronie, ale predovšetkým do členských obcí, kde sme zaznamenali najstrmší nárast vybratej dane z ubytovania“ uviedla Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE.

Štruktúra členov organizácií cestovného ruchu

K 31.12.2018 tvorilo Oblastnú organizáciu REGIÓN HOREHRONIE už 12 členov. Svoju základňu rozšírila v priebehu roku 2018 o dve obce Predajná a Lom na Rimavicou a jednu neziskovú organizáciu Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podporu Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci rozvoja cestovného ruchu pocítila oblastná organizácia najmä ku koncu kalendárneho roku. Vznikla Krajská organizácia cestovného ruchu BBSK, ktorej členom sa stala OOCR REGIÓN HOREHRONIE. Odhalením spoločnej identity kraja ,,Za horami, za dolami“ počas Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019 v Bratislave sa začal písať nový príbeh rozvoja cestovného ruchu a značky zastrešujúcej Banskobystrický kraj.

Klaster HOREHRONIE rozšíril svoju členskú základňu v roku 2018 o 6 nových členov a prijal žiadosti o vstup v roku 2019 o ďalších 4 nových členov. ,,Po zasadnutí členskej schôdze má Klaster HOREHRONIE k 28.03.2019 už 22 riadnych členov, stali sa nimi podnikateľské subjekty z regiónu ako Breznianska mliekareň, Saber Distillery, Ride.sk, Chata Zinka, Bikelandia, Breznianska cukráreň, Hotel Zerrenpach, či cestovná kancelária STEY a obec Telgárt. Sme veľmi hrdí na nových aktívnych členov a tešíme sa na spoluprácu“ uviedla Mgr. Kristína Šajgalíková, výkonná riaditeľka Klastra HOREHRONIE.

Čo priniesol prvý štvrťrok 2019?

V zimnej sezóne jazdil ,,Skibus aj pre bežkárov“ priamo z Brezna cez Pohanské – bežecké trate, Mýto pod Ďumbierom, Ski centrum Mýto, Bystrú, Ski Tále až do Krupovej v lyžiarskom stredisku Jasná. Druhou aktivitou bol i ,,Skibus 4x4“, ktorý zabezpečoval Banskobystrický kraj v spolupráci s OOCR a spájal 4 regióny a 4 lyžiarske strediská z maďarského Salgotarjánu cez Ski centrum Košútka, Ski Mýto, Ski Tále a Jasná.

OOCR prevádzkuje od leta 2018 aj nové turisticko-informačné centrum TIC HOREHRONIE v obci Bystrá, kde mohli návštevníci počas zimy absolvovať každú stredu tematické remeselné dielne a dozvedieť sa nové informácie o regióne, či nakúpiť regionálne remeselné výrobky a produkty z Horehronia.

Novinkou bol produkt Astrovlak, ktorý prvý krát štartoval i v zime a celkom previezol 80 nadšencov do Lesníckeho skanzenu, kde v jednej z najstarších horární absolvovali astronomickú prípravu a pozorovanie hviezd profesionálnymi elektrickými ďalekohľadmi.

V spolupráci s lyžiarskymi strediskom Jasná a mestom Brezno sme pripravili top podujatie Medzinárodné krňačky na Chopku s Otváracím ceremoniálom v Brezne, ale i ďalšie podujatia počas hlavnej zimnej sezóny, ktorých atmosféru sme zachytili v pútavých videách, tie si diváci môžu pozrieť na našom youtube kanály REGIÓN HOREHRONIE. Viac o všetkých aktivitách aj v roku 2018 si môžete pozrieť aj v rubrike ,,Napísali o nás“ na www.horehronie.net

Viac informácii o aktivitách v roku 2018 a plán na rok 2019 nájdete tu: Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 OOCR REGIÓN HOREHRONIE a Výročná správa o činnosti hospodárení Klastra Horehronie.