machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 29. júla 2020 • 10:05.11 • informujeme

1429x

Horehronské cyklodreziny majú zatiaľ stále od štátu červenú

Brezno, 27.7.2020

Jediné cyklodreziny na Slovensku dostali „STOPKU“ a jazdiť zatiaľ nemôžu. Minuloročnú novinku a jedinečný produkt cestovného ruchu zastavilo nariadenie Dopravného úradu. Ani po rokovaniach na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky cyklodreziny zatiaľ jazdiť nemôžu.

"Minulý rok sa na Horehroní podarilo spustiť unikátny projekt Horehronských cyklodrezín, ktoré sa tak stali jedinými premávajúcimi drezinami na Slovensku. Na tomto projekte pracovala OOCR REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s Čiernohronskou železničkou, n.o.“ povedal riaditeľ Čiernohronskejželeznice Ing. Aleš Bílek.

OOCR REGIÓN HOREHRONIE sa v minulom roku postarala o spustenie nového produktu cestovného ruchu. „Našim poslaním je propagovať náš turisticky zaujímavý región, no zároveň sa aktívne snažíme prichádzať s novými produktami cestovného ruchu, ktoré jestvujúcu ponuku rozšíria. Aj vďaka takýmto produktom sme turisticky atraktívny a aktívny región, v ktorom počty prenocovaní medziročne nadpriemerne rastú,“ povedal predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE Ing. Ľuboš Ďurinďák.

Správy o spustení cyklodrezín sa šírili obrovskou rýchlosťou a návštevníci cestovali do regiónu kvôli tomuto produktu. „Pravidelne sme návštevníkom, ktorí si objednali cyklodreziny, následne hľadali možnosti ubytovania v ich blízkosti“, povedala výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE Ing. Petra RidzoňováHlásniková. Na jeseň minulého roku Dopravný úrad vykonal kontrolu priamo na mieste a začiatkom tohto roka vydal okamžitý zákaz ich prevádzky. Začal sa tak nekonečný kolotoč odvolaní a zdôvodňovaní, ktorými sme sa snažili Horehronské cyklodreziny zachrániť,“ povedal Ing. Aleš Bílek.

Po neúspešnom rokovaní s Dopravným úradom viedli naše cesty priamo na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde sme sa snažili nájsť spoločné a zároveň koncepčné riešenie nielen pre Horehronské cyklodreziny, ale aj pre všetkých, ktorí by podobný „bicykel na koľajniciach“ chceli prevádzkovať. Po úspešnom stretnutí, na ktorom sme dostali prísľub novely zákona, sme týždne čo týždne čakali na pozitívne správy z Bratislavy. Bohužiaľ aj napriek ústretovosti a snahe pracovníkov Ministerstva dopravy a výstavby SR sme až po uplynutí polovice letnej sezóny a odmietnutí desiatok rezervácií dostali správu, že Horehronské cyklodreziny sa do programu Národnej rady Slovenskej republiky nedostali a preto túto letnú sezóny ani nebudú môcť jazdiť,“povedala výkonná riaditeľka.

„Takto si nepredstavujeme podporu cestovného ruchu na Slovensku, veď odvetvie cestovného ruchu je jedným z najviac skúšaným prebiehajúcou krízou a pri nedostatočnej finančnej podpore zo strany štátu sú nám ešte znemožnené aj vlastné aktivity, ktoré by nám pomohli prekonať toto ťažké obdobie", dodal predseda OOCR.

,,Cyklodreziny boli ideálnym produktom cestovného ruchu najmä v súvislosti s nariadeniami o zamedzení šírenia sa vírusu Covid-19. Nakoľko sme investivali do 14 cyklodrezín, ktoré jazdia v odľahlej krasovej Hrončianskej doline, kapacita a presun po koľajniciach je obmedzený len pre malé skupiny do 4 osôb a čo je najdôležitejšie, cyklodreziny ako ojedinelý produkt cestovného ruchu aktívne vyhľadávali dovolenkári z celého Slovenska, ktorí následne ostali na kratšie i dlhšie pobyty na Horehroní a preto sme presvedčení, že tento produkt by pozitívne pomohol zmierniť dopady krízy cestovného ruchu a súvisiacich služieb v súvilosti s pandémiou“ dodala výkonná riaditeľka.

Napriek ťažkej situácii v dôsledku nového koronavírusu sa subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu snažia domáci cestovný ruch podporiť, čo najviac stimulovať a uspokojiť návštevníkov, ktorí sa rozhodli pre dovolenku na Slovensku. Žiaľ v úplnom rozpore s touto snahou nedokázala naša nová štátna správa za takmer 10 mesiacov vyriešiť „legislatívny problém“ legálneho prevádzkovania týchto „bicyklov na koľajniciach“. Napriek tomu, že vo všetkých okolitých krajinách (Poľsko, Česko, Rakúsko a pod.) tento produkt uspešne už veľa rokov prevádzkujú, na Slovensku sme opäť vynašli teplú vodu...

Horehronské cyklodreziny majú zatiaľ stále od štátu červenú