machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Sobota, 14. januára 2023 • 18:57.22 • informujeme

766x

VÁŽNE OHROZENIE DOSTUPNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI OBYVATEĽOV OKRESU BREZNO

Brezno, 13.1.2023

Ministerstvo zdravotníctva SR koncom decembra 2022 zverejnilo prvú čiastkovú fázu kategorizácie nemocničnej siete, z ktorej vyplynulo, že Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. by sa mala podmienene zaradiť medzi nemocnice najnižšej I. úrovne len s 1 povinným medicínskym programom. Pre viac ako 23 tisíc obyvateľov zo 17 obcí okresu Brezno, by to znamenalo dochádzanie do najbližšej nemocnice v Banskej Bystrici alebo Poprade s časom dojazdu minimálne 45 minút, v niektorých prípadoch aj hodinu.

Mesto Brezno spolu s NsP Brezno, n. o. a najväčším zamestnávateľom v okrese Železiarne Podbrezová a.s. vyjadrili s týmto zaradením nesúhlasné stanovisko v rámci snahy o zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti príslušnej úrovne pre obyvateľov okresu Brezno.

Podľa slov primátora mesta Brezno okres Brezno patrí k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu na Slovensku. Hlavne v zimnej sezóne našu južnú stranu Chopka navštevujú tisícky turistov v týždenných intervaloch. „Pri zimných, ale aj letných športoch často dochádza k úrazom. Neviem si ani predstaviť všetky tieto prípady riešiť len v Banskej Bystrici alebo Poprade, hlavne v zimnom období, kedy sa často stáva, že horské priechody sú neprejazdné. Rovnako si neviem predstaviť rodičku z Heľpy alebo z Lomu na Rimavicou v prípade zrušenia pôrodnice v našej nemocnici, ako bude cestovať často pri neprejazdných horských priechodoch do Popradu, resp. Banskej Bystrice,“ dodal Tomáš Abel, primátor mesta Brezno.

Plnú podporu nemocnici vyjadril aj Banskobystrický samosprávny kraj. „Od ministerstva už takmer rok žiadame reformu ambulantného sektora, ktorého situácia je žalostná. Všeobecných lekárov v okrese Brezno je viac ako 50 % vo veku nad 65 rokov. Kto bude ošetrovať ľudí, pokiaľ zaniknú ambulancie a znížime kategóriu nemocníc? My necítime žiadnu podporu zo strany vlády a ministerstva, nikto nepočúva požiadavky a potreby samospráv, pretože vláda nás nepovažuje za partnera. V žiadnom prípade nie sme proti reformám, viaceré v našom kraji zavádzame a nie je to jednoduché, reformy však majú slúžiť na to, aby prinášali výsledky - a to sú presvedčivé garancie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a jej skutočná revitalizácia,“ uviedol Ondrej Lunter, predseda BBSK.

Veľké sklamanie z rozhodnutia o zaradení nemocnice do najnižšej úrovne zažíva aj riaditeľ NsP Brezno, n. o. Jaroslav Mačejovský. „Ministerstvu zdravotníctva SR sme v rámci procesu kategorizácie nemocníc v roku 2022 označili 27 medicínskych programov, ktoré v súčasnosti vykonávame, a ktoré z dôvodu objektívnych potrieb pacientov máme záujem vykonávať aj naďalej. Na základe informačného listu Ministerstva zdravotníctva SR o našej kategorizácii do I. úrovne nemocníc môžeme síce hypoteticky požiadať o 32 doplnkových programov a 18 nepovinných programov, avšak, vzhľadom na súčasný rozsah nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti, reálne môžeme požiadať len o 17 doplnkových programov a 2 nepovinné programy. Teda spolu s tým 1 povinným dialyzačným programom, ktorý nám určilo Ministerstvo zdravotníctva SR, by sme mohli vykonávať 20 medicínskych programov a o ďalších 7 by sme prišli. A ohľadom nepovinných programov, ako sedím na tejto stoličke, v zdravotníctve nikdy neboli peniaze a reforma bez nich sa robiť nedá. Nemocnice môžu byť v kondícii len vtedy, ak sa do nich investuje primerané množstvo financií a verte, že ich bude málo. V tom prípade, čo sa bude škrtať? Áno, budú to ako prvé práve nepovinné programy. Neskôr doplnkové programy a nakoniec sa ani nenazdáme a nemocnica v Brezne bude, ak tu ostane nejaký zdravotnícky personál, doliečovacím zariadením."

S rozhodnutím ministerstva nesúhlasí ani akcionár nemocnice Železiarne Podbrezová a.s., ktoré od samotného začiatku, ako bola nemocnica vybudovaná, s ňou spolupracujú a pomáhajú jej. „Na ministerstve zdravotníctva robia zlé rozhodnutia, lebo sa tam zodpovednosť rozplynula. Toto čo sa udialo, je neúcta k Horehroniu. Povedzme si pravdu, veľká nemocnica má viac lekárov, môže robiť väčšie operačné úkony a dostane viac financií. S rozhodnutím ministerstva nesúhlasím, vytýkam komisii, že nás neprizvala na rokovanie a žiadame pána ministra, ako aj povereného predsedu vlády, aby rozhodnutie zmenili. Na našu nemocnicu sme hrdí,“ zdôraznil Vladimír Soták, generálny riaditeľ Železiarne Podbrezová a.s.