machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Sobota, 02. júla 2011 • 19:58.25 • informujeme

2019x

Dopravná situácia mesta Brezna - riadna prevádzka

Začiatkom júna 2011 ste boli informovaní o riešení jednosmernej dopravy a plateného parkovania na uliciach Laskomerského, Malinovského – od ulice Laskomerského po ulicu B.Němcovej, časti ulice ČSA – juh.

V čase od 20.06. do 03.07.2011 prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej nie je postihované nerešpektovanie, porušovanie dopravného značenia, ani neplatenie za parkovanie. Tento režim končí dňom 03.07.2011.

Dňom 04.07.2011 začína riadna prevádzka, preto Vás chceme upozorniť, aby ste od uvedeného dňa rešpektovali dopravné značenie a za parkovanie uhrádzali poplatok v zmysle Parkovacieho poriadku.

Zdroj: www.brezno.sk

Dopravná situácia mesta Brezna - aj s mapou.