machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 09. mája 2011 • 14:59.25 • informujeme

3674x

Obchodné centrum Kaufland Brezno
stav výstavby 09. máj 2011 - foto

Predmetné územie sa nachádza v širšom centre mesta Brezno – v blízkosti nemocnice, kasární a predajne Lidl.

Územie je dopravne napojené ulicou Banisko na hlavnú komunikačnú tepnu v Brezne – Ul. Československej armády. Riešené územie sa nachádza na parcelách s parc. číslami 642/2 – trvalý trávnatý porast a 613/2 a 614 – ostatné plochy. Z východnej strany územie ohraničuje miestna komunikácia, ktorá vedie pozdĺž plota kasární, zo západnej strany ulica Banisko, ktorá smeruje k nemocnici.

Predpokladaný termín ukončenia stavby: november 2011

Zdroj: stredoslovaci.sk