machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 08. decembra 2011 • 20:49.12 • krimi

1728x

Polícia v Banskobystrickom kraji, až do konca kalendárneho roka, posilní výkon služby

Polícia v Banskobystrickom kraji počas decembra 2011 posilní dopravné a poriadkové hliadky. Policajti sa zameranú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na cestách Banskobystrického kraja bude prebiehať dopravno-bezpečnostná akcia, zameraná na kontrolu dodržiavania predpísaných rýchlostí.

Príchodom vianočných sviatkov predpokladáme aj zvýšený presun vodičov, čím sa zvýši intenzita premávky na cestách. Policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na nehodových miestach a úsekoch. Dohľad zvýšia aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch. Pozornosť budú venovať najmä disciplíne a ohľaduplnosti účastníkov cestnej premávky, ako aj ich správaniu voči chodcom. Policajti budú pôsobiť preventívne, zistené priestupky budú riešiť podľa závažnosti. Alkohol v žiadnom prípade nepatrí na cesty, preto upozorňujeme vodičov, aby si počas sviatkov nesadali za volant ani po jednom poháriku. Polícia bude totiž tvrdo trestať vodičov, ktorí s alkoholom v krvi ohrozujú iných účastníkov cestnej premávky.

Zhon na cestách a v uliciach miest v závere roka, môže spôsobovať nervozitu, či nesústredenosť u vodičov pri šoférovaní ako aj u chodcov, ktorí na priechodoch pre chodcov nerešpektujú svetelnú signalizáciu alebo prechádzajú cez cestu mimo miest na to určených. Rozptýlená pozornosť však môže mať v konečnom dôsledku fatálne následky.

Zdroj: KRPZ BB