machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 30. júla 2013 • 08:09.45 • krimi

8192x

Dôležitý oznam pre vodičov v Banskej Bystrici

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici oznamuje všetkým domácim vodičom, ale aj návštevníkom mesta Banská Bystrica, že v sobotu dňa 10.08.2013 v čase od 15,00 hod. dôjde pri Bystričke na križovatke miestnych komunikácií J. Kráľa, Tajovského a Strieborné námestie ku zmene prednosti v jazde. Hlavnými cestami sa stanú ulice J. Kráľa a Strieborné námestie, vodiči prichádzajúci do križovatky Bystrička po ul. Tajovského budú na vedľajšej ceste a teda budú musieť dať prednosť vozidlám prichádzajúcim po uliciach J. Kráľa a Strieborné námestie.

Zmenou prednosti v jazde môže na ul. Tajovského dochádzať najmä v čase dopravných špičiek k väčšiemu zdržaniu vodičov. Vodiči však budú mať možnosť sa tomuto dopravnému uzlu vyhnúť a to smerom na Hušták bude možné križovatku obísť cez ul. Hurbanovu a smerom do Sásovej bude možné križovatku obísť cez ul. Cesta na amfiteáter, ktorá bude v úseku od areálu bývalého amfiteátra po Daňovú školu zjednosmernená opačným smerom ako doteraz.

Dopravný inšpektorát vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k maximálnej pozornosti, ostražitosti a ohľaduplnosti pri prejazde uvedenými úsekmi miestnych komunikácií v dobe od soboty 10.08.2013, kedy dôjde k uvedeným zmenám v organizácii dopravy, zároveň vyzýva domácich vodičov, aby nejazdili po pamäti, ale aby pozorne sledovali zmenené dopravné značenie, súčasne vyzýva cudzích vodičov, aby sa nespoliehali na zariadenia pre navigáciu vodičov, nakoľko dátové mapy navigačných systémov ešte nebudú aktualizované.

Zdroj: KRPZ BB