machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 18. novembra 2014 • 18:34.42 • krimi

1671x

Zbraňová amnestia

Polícia oznamuje občanom, že od 01. decembra 2014 vstúpi do platnosti zákon, ktorý dopĺňa zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Na základe uvedeného zákona je možné od 01. decembra 2014 do 31. mája 2015 v rámci zbraňovej amnestie beztrestne odovzdať do úschovy akúkoľvek zbraň alebo strelivo.

Občan môže uvedené odovzdať na útvare PZ počas stránkových hodín na oddelení dokladov OR PZ Brezno, Mostárenská č. 13. Pri odovzdaní, bude každému vydané potvrdenie.

Ten, kto odovzdal zbraň, môže do dvoch mesiacov od doručenia písomného oznámenia o odbornom vyjadrení požiadať o zaevidovanie zbrane, ak sú splnené podmienky § 37 zákona o strelných zbraniach a strelive, prípadne previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu. Táto osoba musí spĺňať podmienky v zmysle § 12 a 37 uvedeného zákona. V prípade odovzdania streliva môže odovzdávajúci nadobudnúť strelivo do osobného vlastníctva, ak sú splnené podmienky § 12 zákona o strelných zbraniach a strelive, prípadne previesť vlastníctvo na inú osobu, ak sú splnené podmienky § 12 a 37 uvedeného zákona.

Preukázanie nadobudnutia zbrane a streliva sa pri odovzdávaní nepožaduje.

Zdroj: OKRPZ BR