machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 09. februára 2015 • 08:26.00 • šport

1574x

Projekt Rozvoj pohybovej činnosti a správne návyky tela úspešne ukončený

Od polovici minulého roka 2014 do konca januára tohto roku sme sa zamerali na našich tréningoch okrem klasických činností aj na netradičnejšie cvičenia, pri ktorých nedominovali nahrávky, strely či výbušnosť, ale správne návyky pri pohybovej činnosti.

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory BBSK a bez ich dotácie by nebol možný. Za poskytnuté dotácie sme nakúpili pomôcky ako posilňovacie závesné systémy, kmitacie tyče, skákadlá, balančné podložky, posilňovacie zariadenia na brucho a pod. Projekt bol zameraný na najmladších členov florbalového klubu, no pomôcky zatraktívnili tréning aj mužom.

Bolo celkom zaujímavé sledovať a porovnávať pohybové zručnosti starších žiakov a mužov, kde žiaci pri pohybovej aktivite boli flexibilnejší, muži zvládali lepšie silové cviky. Pomôcky, ktoré ostali nepoškodené budeme naďalej využívať v tréningových procesoch a časom plánujeme dokúpiť ďalšie pomôcky.

Touto cestou sa chceme poďakovať BBSK za finančnú podporu a promptné vybavenie administratívnych záležitostí pri poskytovaní dotácie.

Autor:  Daniel Struhár