machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 11. marca 2016 • 14:15.07 • šport

2282x

Športovec roka mesta Brezno za rok 2015

Športová komisia pri MsZ v spolupráci s Mestom Brezno a odborom športu vyzýva všetky športové kluby na území mesta Brezno, so sídlom v Brezne, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Brezno za rok 2015, ktorý bude vyhodnotený 27. 5. 2016 v rámci večerného programu na námestí M.R.Štefánika počas Dni mesta Brezno 2016.

Na základe nominácii bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Brezne určené poradie v jednotlivých kategóriách. Každý športový klub môže za svoj klub navrhnúť buď 1 športovca alebo 1 kolektív.

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:

1. Najlepší športovec roka
2. Najlepší športový kolektív
3. Najlepší športovec klubu

V návrhu (nominácii) treba uviesť:

1. Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Za kolektív sa môžu prihlásiť aj štafety v športoch individuálnych, v ktorých prebiehajú oficiálne súťaže družstiev.
3. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
4. Veková kategória (senior, alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
5. Zdôvodnenie (jednotlivec/kolektív - úspechy za rok 2015, ktoré boli dosiahnuté v súťažiach na úrovni okresných, krajských, celoslovenských, Európskych, Svetových)
6. Napísať aj umiestnenia v roku 2014 ako pomocnú informáciu pri prípadnej zhode výsledkov v roku 2015.

Návrhy – nominácie je potrebné zaslať najneskôr do 7.4.2016 do 12,00 hod. na adresu: miroslav.baran@brezno.sk alebo doručiť na na adresu:

Mesto Brezno
Ing. Miroslav Baran
Odbor kultúry a športu
Nám. gen. M.R. Štefánika 1
977 01 Brezno