machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Utorok, 15. marca 2016 • 09:07.07 • šport

1654x

3. ročník mestskej bedmintonovej ligy Brezno

3. ročník mestskej bedmintonovej ligy bude pozostávať zo 4 turnajov.

1. TURNAJ sa uskutoční 17.4.2016 (nedeľa) o 9,30 hod., a na tento turnaj je potrebné sa do 15.4.2016 nahlásiť na email. adrese: miroslav.baran@brezno.sk alebo na recepcii zimného stadiónu.

Ďalšie turnaje sa uskutočnia 15. mája, 12. júna, 3. júla 2016. Informácie o turnajoch, priebežnom poradí hráčov budú aktualizované na mestskej stránke www.brezno.sk v sekcii šport/Aréna Brezno a taktiež na www.stredoslováci.sk.

Víťazom ligy sa stane hráč, ktorý bude mať najviac bodov po spočítaní zo všetkých turnajoch.

Hrací deň turnajov je NEDEĽA, pričom prezentácia zúčastnených v dvojhre aj vo štvorhre začína o 8,50 hod., losovanie sa uskutoční o 9,20 hod. a samotný turnaj má začiatok o 9.30 hod. Na každý turnaj je potrebné sa nahlásiť vopred.

V každom turnaji sa budú získavať body podľa umiestnenia. Body získa vždy prvých 8 súťažiacich.

Bodovanie bude nasledovné:
1. miesto 25 b.                        5. miesto 10 b.
2. miesto 21 b.                        6. miesto 7 b.
3. miesto 17 b.                        7. miesto 4 b.
4. miesto 14 b.                        8. miesto 2 b.

Bodovanie bude v každom turnaji rovnaké. Vo štvorhre platí rovnaké bodovanie ako v dvojhre. Jednotlivé dvojice získavajú body podľa umiestnenia. Ak nastane zmena dvojice, body sa nepripočítavajú a nová dvojica začína od 0 bodov.

Hrací systém: švajčiarsky systém.

Kategórie:
dvojhry:  Level 1, Level 2, Level 3
štvorhra: ľubovoľné dvojice

V základnej časti odohrá každý hráč v dvojhre a každá dvojica vo štvorhre 3-4 zápasy podľa vyžrebovania, ktoré určí PC. Po základnej časti 8 najlepších postúpi do štvrťfinále, kde sa pavúkovým systémom dopracujeme do finále a spoznáme víťaza turnaja.

Do Mestskej bedmintonovej ligy je možné prihlásiť sa kedykoľvek.

Nie je podmienkou zúčastniť sa všetkých turnajov, pretože každý turnaj bude vyhodnocovaný aj zvlášť.

Štartovné na 1 turnaj 6 € / hráč.
V štartovnom je zahrnuté účasť v dvojhre, štvorhre, košíky a občerstvenie.
Prípade otázok kontaktujte: miroslav.baran@brezno.sk

Autor: Miroslav Baran,
Odbor športu a kultúry, Mestský úrad Brezno

Celkové hodnotenie 1. ročníka Mestskej bedmintonovej ligy
Už aj Mestská bedmintonová liga pozná svojich víťazov