machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 23. apríla 2018 • 06:50.24 • šport

1819x

ŠACHOVÝ TURNAJ v Brezne – 20. ročník

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so Slovenskou národnou stranou a Centrom voľného času v Brezne zorganizovali 21.apríla 2018 už 20.ročník šachového turnaja pre deti a dospelých.

Turnaj otvorila predsedníčka MO MS PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. spomienkou na pána Ferdinanda Németha, ktorý sa roky venoval šachu. Deťom venoval svoj voľný čas a zanechal v mnohých svoju pečať skutočného šachistu i v týchto priestoroch CVČ. Účastníci dnešného turnaja si na neho spomínali s veľkou úctou ako na šachistu, priateľa i učiteľa. Vyslovili prosbu, aby aj ďalšie turnaje boli venované jeho spomienke.

Atmosféra turnaja bola príjemná. Hralo sa v 3 kategóriách, podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach na 7 kôl, tempom hry 15 min. pre každého hráča.

Umiestnenie hráčov bolo nasledovné:

Žiaci ZŠ
I. miesto: Róber Tlučák, ŠK Orlová Pohorelá
II. miesto: Miroslav Dudáš, ŠK Orlová Pohorelá
III. miesto: Matúš Marcinek, Brezno
IV. miesto: Tomáš Caban, Čierny Balog

Dospelí do 59 rokov
I. miesto: Milan Majer, ŠO Podbrezová
II. miesto: Peter Kolesár, TJ Mladosť Žilina
III. miesto : Miroslav Trangoš, ŠO Brezno

Dospelí nad 60 rokov
I. miesto: Jozef Kanoš, ŠK Orlová Pohorelá
II. miesto: František Baloha, ŠK Orlová Pohorelá
III. miesto : Ján Petrovský, ŠO Podrezová

Rozhodcom turnaja bol aj tento rok Jozef Kanoš zo Šachového klubu v Pohorelej. Priestory poskytlo CVČ v Brezne, občerstvenie a diplomy SNS a MO MS zabezpečil vecné dary.

Všetkým účastníkom ako aj spoluorganizátorom vyslovujeme poďakovanie. Hoci sa tejto kráľovskej hre, ako sa šach nazýva, venuje oveľa menej žiakov a študentov, ako to bolo v minulosti, tešíme sa už teraz na 21. ročník šachového turnaja.

Ivana Kružliaková, MO MS Brezno