machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 22. júla 2020 • 08:32.05 • šport

1044x

HOREHRONSKÍ RYTIERI SO ZMENOU PREZIDENTA A VÝKONNÉHO VÝBORU

Vážení fanúšikovia a priaznivci hokeja na Horehroní, ku koncu letnej prípravy našich hokejistov nastáva v klube významná zmena vo Výkonnom výbore.

Od sezóny 2011/2012 prichádza vo vedení klubu prvý krát ku personálnym zmenám. Novým prezidentom klubu sa stal Marián ŠTULRAJTER, ktorý vo funkcii strieda doterajšieho prezidenta Ing. Petra DVORSKÉHO a novým viceprezidentom sa stal Mgr. Tomáš Turňa. Ku zmene došlo na základe osobného rozhodnutia Petra DVORSKÉHO, ktorý Výkonnému výboru predložil svoju abdikáciu z rodinných dôvodov a  maximálneho pracovného vyťaženia, ktoré mu už neumožňuje vykonávať funkciu prezidenta klubu v plnom rozsahu. Peter Dvorský však z breznianskeho hokeja úplne neodchádza, pretože bude pokračovať vo vedení klubu ako člen Výkonného výboru minimálne do zvolania najbližšieho Valného zhromaždenia. K zmenám došlo aj priamo vo Výkonnom výbore, kde svoje pôsobenie ukončili jeho členovia Mgr. Rastislav Vagaday, Miroslav Balcar, JUDr. Marian Holý a Ing. Peter Jerguš. Tak isto došlo aj k zmene štatutárov klubu. Novými štatutármi sa stali Marián Štulrajter a Tomáš Turňa.

Vedenie klubu, ktoré pôsobilo pod taktovkou Petra Dvorského, prišlo v sezóne 2011/2012 do prostredia, ktoré klub smerovalo do ukončenia jeho činnosti. Finančné krytie bolo minimálne a klub si za sebou ťahal veľké dlhy. No v priebehu nasledujúcich rokov sa podarilo dlhy vyrovnať, klub finančne reštrukturalizovať a stabilizovať. Každá ďalšia sezóna mala vyrovnaný rozpočet a klub neprodukoval dlhy. Aktuálne je klub bez dlhov a nové vedenie tak preberá štafetu v dobrej finančnej kondícii.

Vedenie HK Brezno bude nadaľej pokračovať v zložení:

- prezident: Marián ŠTULRAJTER
- viceprezident: Tomáš TURŇA
- členovia VV: Peter ŠULEJ, Peter DVORSKÝ a Roman Cibula

až do pripravovaného Valného zhromaždenia.

Výkonný výbor pripravuje Valné zhromaždenie členov HK Brezno, ktoré sa uskutoční v mesiaci September 2020. Presný dátum a čas bude uvedený v dostatočnom predstihu prostredníctvom klubových webov a cestou trénerského zboru.