machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 03. februára 2012 • 09:47.31 • zaujímavosti

3897x

V Brezne oceňovali osobnosti

Vo veľkej sále breznianskeho hotela Ďumbier sa 31. januára pri príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta Brezna uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva na ktorom boli odovzdané ocenenia osobnostiam, ktoré sa rôznym spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena tohto mesta.

Slávnostné chvíle pestrím programom umocnili členovia Speváckeho zboru mesta Brezna, žiaci a učitelia základnej umeleckej školy, Komorný orchester učiteľov ZUŠ v Brezne, členovia Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezna a ďalší.

Najvyšším ocenením Čestného občianstva mesta Brezna bol poctený dirigent Speváckeho zboru mesta Brezna Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., za zásluhy na rozvoji zborového spevu v Brezne a regióne Horehronie, za úspešnú reprezentáciu mesta a za šírenie dobrého mena mesta Brezna i v zahraničí.

Cena primátora mesta Brezna bola udelená: Petrovi Horváthovi, za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna na Slovensku a v zahraničí, PaedDr. Danke Jarabovej, za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna, Petrovi Medveďovi, za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v naturálnej kulturistike doma i v zahraničí, Jánovi Portelekymu, za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna, Mgr. Drahomíre Oravcovej, za dlhoročnú aktívnu činnosť v Miestnom spolku Slovenského červeného kríža, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna.

Cenu mesta Brezna prevzali: Alžbeta Prepletaná, za dlhoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno a za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna, Ing. Jozef Makuša, za rozvoj športu v Brezne a za reprezentáciu mesta Brezna, Mgr. Marcela Škultétyová, za dlhoročné pôsobenie vo verejnom živote, za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, za jej rozvoj, za činnosť v prospech mesta Brezna a jeho občanov, Alžbeta Vagadayová, za vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadla a za propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí, akademický maliar Jozef Cesnák, za celoživotnú ilustračnú tvorbu a šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí.

Text a foto: Daniel Rakyta