machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 20. marca 2013 • 08:08.37 • zaujímavosti

2635x

Tvorivosť a nápaditosť v každom veku

Ženská tvorivosť a kreativita - to sú vlastnosti, ktoré je možné rozvíjať v každom veku. Ženy sú osobnosti s odlišnými záujmami a znalosťami, s rozličným videním sveta. Kultúra dôvery a spolupatričnosti podporuje sebavedomie a otvorenosť človeka, no najmä jeho produkovanie nových myšlienok a prístupov.

Slovenské ženy sú mimoriadne tvorivé a zručné, neboja sa nových myšlienok a techník. Sú schopné vytvárať jednoduchým spôsobom prekrásne veci a ešte sú pritom skromné. O tom sa mohli presvedčiť v sobotu 16. marca 2013 desiatky návštevníkov zblízka i zďaleka, ktorí v KS vo Valaskej navštívili zaujímavé podujatie Popoludnie pre ženy.

S nápadom uskutočniť toto podujatie prišli za pani Evkou Kúdelkovou, vedúcou Klubu Jednoty dôchodcov vo Valaskej Mgr. Eva Hančáková a pani Ľubica Štugnerová. Obe sú aktívne členky OZ LIGA AKTÍVNYCH OBČANOV SLOVENSKA a s pani Kúdelkovou spolupracujú už dlhší čas. Potom spoločne oslovili aj starostu obce Ing. Juraja Uhrína, o ktorom je známe, že je otvorený novým myšlienkam a originálnym podujatiam. To sa aj potvrdilo. Pán starosta aj so svojimi spolupracovníkmi z Obecného úradu pomohli zorganizovať nevšedné podujatie, venované sviatku žien.

Návštevníci mohli vidieť množstvo úžasných výrobkov predovšetkým členiek klubu Jednoty dôchodcov z Valaskej a z Piesku, majúcich podobu umeleckých diel každého typu. Boli vystavené na stolíkoch v priestoroch kultúrneho strediska, naplnených empatiou, so stenami lemovanými umeleckými dielami výtvarných umelcov –amatérov. Súčasne s výstavami a ochutnávkou cukroviniek prebiehali aj ďalšie podujatia: recitovanie vlastnej tvorby, produkty zdravej výživy, umelecké aranžovanie kvetov a neskôr aj módna prehliadka. Prítomné ženy sa mohli skrášliť výrobkami Mary Key a líčiť pod odborným dohľadom. O príjemnú atmosféru sa postarali členovia umeleckého súboru Romanoternipen z Telgártu : na varhany hral Július Koňa, na gitaru František Harvan a duo spievali Braňo Gajdoš a Mário Harvan. So svojou vedúcou pani Anastáziou Kováčovou opäť potvrdili, že vedia krásne spievať a sú aj výbornými hudobníkmi.

O prekvapenie v závere podujatia sa postaral pán starosta, ktorý odovzdal všetkým tým, ktorí úspešne prezentovali svoju kreativitu, kvety a ďakovné listy.

Krása ženy sa niekedy vie preniesť aj do krásy vecí, ktoré je iba ona schopná vytvárať.

Členovia Ligy aktívnych občanov Slovenska
Foto: Mgr. Eva Hančáková, Magdaléna Brázdilová