machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 31. marca 2014 • 12:06.55 • zaujímavosti

2980x

Spomienkové stretnutie - Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský

Brezno 26. marca 2014

Spomienkové stretnutia v rámci cyklu „Breznianske osobnosti“ sú v centre pozornosti občanov mesta Brezna a okolia. Bolo tomu tak aj v stredu 26. marca, keď sa v Horehronskom múzeu zišlo viac ako 50 priaznivcov. Pritiahla ich osobnosť Gustáva Kazimíra Zechentera - Laskomerského (*04.03.1824 +20.08.1908) významného lekára, spisovateľa, geológa, maliara, národovca... Pútavé obrazovo-slovné pásmo pod názvom - Priekopník našej prítomnosti, pripravili pracovníčky Horehronského múzea pod vedením Hany Peterajovej. Akciu pri príležitosti jeho 190. výročia narodenia inicioval a organizačne zastrešoval Klub Martina Rázusa - Maroško.

G.K. Zechenter - Laskomerský prichádza do Brezna prichádza 3. augusta 1853 popoludní na uvoľnenú stanicu c.k. ochodzného bansko-lesného lekára. Vo svojom rukopise - Pamäti rodiny Zechenterových, ktoré sa stali predlohou k jeho rozsiahlemu životopisnému románu Päťdesiat rokov slovenského života (knižne vyšiel v roku 1956), sa vyznal, že pobyt v Brezne pokladal za najkrajšie obdobie svojho života.

V Obrazovo-slovnom pásme Hana Peterajová zaspomínala, že hneď po príchode do Brezna prežil román lásky. Často navštevoval kňaza a dramatika Jána Chalupku. Príčinou návštevy bola aj jeho dcéra Lujza, ktorá bola síce o dvanásť rokov mladšia, ale spolu chodili tri roky. V roku 1855 ako lekár čelil veľkej cholere. Ako sám priznáva, nestačil liečiť celý okres. V druhej polovici septembra roku 1855 do Brezna zavítala česká spisovateľka Božena Nemcová. Spolu navštívili celé široké okolie. Bacúch, Horná Lehota, osada Medveďov na Čiernom Hrone... Z roku 1863 je známa jeho olejomaľba zo života drevorubačov, nachodiaca sa v spodnej časti hlavného oltára na Bacúchu.

Svojou prácou a tvorbou horlil za biedny a znevážený slovenský ľud, za čo získal krásne priateľstvá a vďačnosť ľudu. Jeho boj po roku 1861 za Maticu slovenskú mu však u Maďarov a „Maďarónov“ vyslúžil preloženie do Kremnice. Siedmeho mája 1868 sa lúči z Breznom. Brezňania ho z vďaky vyprevádzali hymnickou piesňou Karola Kuzmányho „ Kto za pravdu horí“.

V diskusii zakladajúci člen Klubu MR - Maroško Mgr. Štefan Giertl poukázal, že mesto Brezno vzalo hold tejto osobnosti aj v minulosti. Z iniciatívy súčasného literárneho vedca Doc. PhDr. Ladislava Bartku CSc., ktorý v Brezne pôsobil v rokoch 1958-1970, sa pred 40 rokmi (06 a 07.decembra 1974) uskutočnila vedecká konferencia, pod názvom: G.K. Zechenter - Laskomerský, život a dielo 1824 - 1908. Zborník materiálov z tejto konferencie vydalo Horehronské múzeum v Brezne v roku 1977.

Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc, Milan Kováčik

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)