machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Nedeľa, 08. marca 2015 • 14:28.38 • zaujímavosti

2545x

Otvorená hodina v MŠ Štiavnička

Dňa 4.3. o 9:00 hod. sa v Materskej škole na Štiavničke konala otvorená hodina pre rodičov. Detičky nás privítali rekapituláciou rozprávky o 3 prasiatkach, ktorú v ten týždeň v MŠ pozerali a čítali. Všetky sa zapájali a odpovedali na kontrolné otázky pani učiteľky a my maminky sme si tiež pospomínali, z akého materiálu si postavilo domček tretie prasiatko.:)

Druhou prezentovanou aktivitou bol nácvik grafomotoriky. Deti si povyberali ceruzky, povedali akej farby ceruzku si berú a potom kreslili "žabie skoky". Väčšie si poradili samé, menším pomohla pani učiteľka. Keďže deťúrence v tomto veku sa ešte nevedia dlho sústrediť, nasledovala hra. Rozptýlili sa do priestoru - dievčatá ku knižkám alebo do kuchynky, chlapci k stavebnici, každý si prišiel na svoje. Pani učiteľka si pripravila aktivitu aj pre prítomné maminky, ktoré pomáhali deťom vystrihovať z papiera košíky. Po chvíli prišiel opäť rad na nácvik vedomostí. Deti si ľahli na koberec a pani učiteľka ich vypočítavala pomocou riekanky.Ten, ktorého vypočítala, musel počítať do troch, vyslovovať slovo obsahujúce písmeno "R" alebo zakvákať ako žaba. Podľa intenzity kvákania sme zistili, že v triede majú rosničky, skokanov, ale aj ropuchy. :) Za odmenu nasledoval tanček a keď sa deti vybláznili, pani učiteľka zavolala "rybičky šup do vodičky" a všetky rybičky si posadali za stôl a vypili čaj.

V triede mali v ten deň aj oslávenca Miška, ktorému pri tej príležitosti zablahoželali k 5. narodeninám, za čo sa im odvďačil sladkosťami. Vtedy prišiel čas rozlúčky. S dobrým pocitom z videného sme sa poďakovali a odišli. Týmto sa chcem opätovne poďakovať pani učiteľke Tatiane Vilhanovej za ukážkovú prácu s deťmi a za zážitok, ktorý si dúfam budeme môcť niekdy zopakovať...

Autor: Ing. Eva Šimková Ivaničová