machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 24. augusta 2015 • 11:35.20 • zaujímavosti

3310x

Mohyla 10. výročia RČS 1918 - 1928 (Republiky Česko – Slovenskej) v sedle Príslop

Brezno 20. august 2015

Príslop (600 m n.m.), sedlo nachodiace sa na rozhraní dolín patriacich do chotára Horná Lehota a turisticko-rekreačným centrom Tále, ukrýva v húštinách lesa ďalšiu Mohylu postavenú našimi predkami pred 87 rokmi. Predstavuje symbol veľkých osláv 10. výročia trvania Republiky Česko-Slovenskej, ktoré naplnilo stáročné emancipačné snahy – vyslobodenie sa z tisícročného jarma maďarského útlaku.

Po celom Slovensku sa 28. oktobra 1928 a najmä v zmiešaných Slovensko-maďarských obciach a mestách slávnostne otvárali novopostavené slovenské školy. Veľké oslavy boli aj na Horehroní. Na miestach, ktoré boli viditeľné do širokého okolia najprv vysadili Jubilejné háje v rozlohe minimálne jeden hektár, ktoré označili pamätným kameňom, alebo mohutnejšie - mohylou s pamätným kameňom. Mohyly mali tvar pyramíd, ktorým do vrcholu vsadili mohutný plochý kameň, Tento má na hornej časti vytesaný text RČS 1918 – 1928.

Jubilejný háj bol vysadený kombináciou drevín introdukovaných( novo sadených) - Tuja východná, Tuja západná, Borovica čierna, Jedľa Duglaska, Smrek Omorika a autochtónných (pôvodných) - červený smrek, tis obyčajný, limba vysievaná len od roku 1929...

Túto povinnosť vysadiť Jubilejné háje a osadiť pamätným kameňom mali za povinnosť všetky lesné závody na Slovensku. Na internete je známy Jubilejný háj s pamätným kameňom v Šaštíne na Gazarke.

Zub času sa však podpísal pod skutočnosť, že za 87 rokov tieto Jubilejné háje pohltila lesná fauna – pôvodných lesov. Nájsť vzácne – najmä nové dreviny je dnes už raritou, ale niektoré sme predsa našli v lokalite Dobroč – dolina Páleničnô.

Na takto pripravených miestach – pri Jubilejných kameňoch a mohylách boli 28. októbra 1928 založené veľké vatry a konalo sa veľké slávnostné ľudové zhromaždenie.

Skupina dôchodcov z Brezna, turistických nadšencov sa rozhodla prostredníctvom informácií, získaných najmä od starších lesníkov vyhľadávať uvedené lokality, v ktorých sú Jubilejné kamene a mohyly, tieto opraviť so súčasnou úpravou terénu, aby znova plnili svoje výpovedné historické poslanie. Zatiaľ sa nám to podarilo na súčasnom teritóriu Lesného závodu Čierny Balog a to v lokalite osady Dobroč – dolina Páleničnô a doline Kamenistá medzi obcami Hronec a Sihla. Máme informácie o ďalších mohylách v katastre obce Lom nad Rimavicou a Osrblí. Sme prístupní aj všetkým ďalším takýmto informáciám. Zmapovanie mohýl v našom okrese, by bolo najkrajším príspevkom k 100 výročiu vzniku RČS, ktoré si (ak sa dožijeme) pripomenieme 28. októbra 2018.

Vo štvrtok 20. augusta 2015 sme sa vybrali hľadať Jubilejný kameň do chotára Hornej Lehoty – sedlo Príslop (600 m n.m.). Podarilo sa nám nájsť menšiu mohylu s osadeným pamätným kameňom. Hneď na mieste sme vykonali jej opravu a upratali okolie od menších porastov a buriny.

Podarilo sa nám to vďaka rodákovi od Tajchu (Horná Lehota) Jožkovi Tišliarovi, bývajúcemu v činžáku v Brezne. Jozef sa prejavil, nielen ako dobrý znalec terénu, ale aj znalec histórie lokality.

Uznali sme, že aj v tomto kúte Pohronia sa prírodné krásy snúbia s bohatou históriou. V nasledujúcej obrazovo-slovnej prezentácii, aj Vás chceme o tom presvedčiť.

Text: Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc, Jozef Tišliar

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)