machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 28. januára 2016 • 09:03.40 • zaujímavosti

2114x

Adventný poetický večer v Brezne

Život ubieha rýchlo, v zhone, v práci, v hektickom predvianočnom naháňaní sa za darčekmi a lahôdkami. A práve preto je potrebné niekedy sa v tom zhone zastaviť, spomaliť rytmus uponáhľaného života, započúvať sa do poézie a hudby. Vcítiť sa do toho krásna, ktoré poézia dáva ľudskej duši.

S týmto cieľom sa uskutočnil aj prvý z cyklu poetických večerov v polovici decembra 2015 v útulných priestoroch MsÚ v Brezne. Pripravili ho členovia občianskeho združenia Liga aktívnych občanov Slovenska a podporil ho sám primátor mesta Tomáš Ábel.

Na začiatku všetkých privítal viceprimátor mesta Ing. arch. Ján Králik a vo svojom príhovore vyjadril potešenie, že aktívni občania mesta a regiónu dokážu samostatne pripraviť zaujímavé kultúrne podujatia. Tiež uistil prítomných, že mesto Brezno podporuje všetky kultúrne podujatia a s radosťou sleduje aj činnosť občianskych združení v regióne. Sprievodným slovom večerom sprevádzala predsedníčka LIGY pani Ľubica Štugnerová, recitovali -pani Anastázia Kováčová, Eva Hančáková a Katarína Štugnerová. Ich poetické vstupy z tvorby Evy Hančákovej, dopĺňala hudbou pani Lea Weberová .

Stretnutie, na ktorom zazneli básne o človeku, jeho živote, snoch a túžbach, o vesmíre a prírode, dopĺňala čarovná hudba učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy v Brezne pod vedením pána Švoňavu. Malého virtuóza, sediaceho za klavírom, vystriedala dievčina s flautou, či skupina dievčat, hrajúcich na dychových nástrojoch či akordeóne. Nádherný bol aj spoločný hudobný vstup učiteľov a žiakov, vianočná pieseň v podaní dievčatka z Telgártu a vianočné reminiscencie pani Stázky Kováčovej z Telgártu.

Čarovná atmosféra hudby a poézie ulahodila každej prítomnej duši a pripomenula, že sa opäť blížia najkrajšie sviatky roka -Vianoce. Podujatie splnilo svoj hlavný cieľ. Nielenže prispelo k predvianočnej atmosfére, ale odštartovalo aj ďalšie podujatia, ktoré mienia členovia LIGY robiť v podobnom duchu a ktoré bolo možné uskutočniť najmä vďaka mestu Breznu, riaditeľstvu ZUŠ v Brezne a členom občianskeho združenia LIGA AKTÍVNYCH OBČANOV SlOVENSKA.

Týmto večerom sa mesto Brezno stalo súčasťou už tretí rok prebiehajúceho podujatia Banskej Bystrice SLOVOMFEStu, teda festivalu slova. Je to literárny festival, ktorý prináša umelecké slovo, sprevádzané hudbou, výtvarným prejavom, fotografiou, divadlom a ďalšími umeleckými produktmi. Jeho hlavným cieľom je poukázať na dôležitosť slova v súčasnej hektickej dobe.

Autor: Mgr. Eva Hančáková