machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 08. apríla 2016 • 10:41.35 • zaujímavosti

3573x

Vrchdolinka – Koreňová – Zrazy – Dobroč (Krčma Nervovô)

Čierny Balog – Dobroč, sobota 02. apríl 2016

Naša dobrovoľná, neformálna turisticko – lyžiarska skupina pochádzajúca z Brezna a Čierneho Balogu, pozostávajúca z nadšencov pre pravidelný pohyb v našej vrchárskej prírode, najmä vo Veporských vrchoch, má inšpiráciu v príkladoch starších turistov. Od začiatku toho roku 2016 sme zorganizovali, alebo sa zúčastnili troch tradičných turistických diaľkových pochodov. Dva z nich boli venované Po stopách osloboditeľov jednak mesta Brezna respektíve Čierneho Balogu a jeden Pochod za zdravím - po stopách lekára a spisovateľa G.K. Zechentera – Laskomerského. Všetky mali spoločné vysokú účasť turistov a čo je pozitívne - z radov mladých ľudí, dokonca rodičov s deťmi. Zo strany účastníkov sa ozvali hlasy, aby týchto spoločných turistických prechádzok bolo organizovaných viac. Pohnútkou je poznávanie regiónu, atmosféra kolektívnych podujatí, ale aj bezpečnosť jednotlivcov pri pohybe v neznámom priestore.

Vyjsť v ústrety takýmto požiadavkám, sme sa rozhodli pripraviť 17 kilometrový turistický pochod zo sedla medzi chotármi Brezna a Čierneho Balogu nazývané Vrchdolinka (580 m n.m.), na náhornú planinu Koreňová (861 m n.m.), ďalej cez Kabátovú (913 m n.m.), až k prírodnému prepadlisku Zrazy (973 m n.m.). Ide prevažne o skalné steny vysoké 20 - 40 m s peknými výhľadmi na okolie, nachodiace na hrebeni medzi chotármi Čierneho Balogu a chotármi Brezno – Rohozná až po obec Michalovú. Akciu sme propagovali cez TIK Brezno a na internetovej stránke: Turistický pochod: Vrchdolinka - Zrazy - dolina Valaškove - Dobroč.

V sobotu ráno 02. apríla 2016, aj vďaka peknému bezoblačnému, slnečnému počasiu, našu ponuku prijalo 39 účastníkov. Z toho dve deti. Celý priebeh turistickej vychádzky je zdokumentovaný v priloženej obrazovo – slovnej prezentácii.

Po naplnení poznávacích cieľov, bol cieľom nášho sobotného turistického putovania Čierny Balog, osada Dobroč a v nej nachodiaca sa útulná krčmička Ňervovô (podľa miestneho nárečia). Inak verejnosti známa z filmu Pokoj v duši. Milá pani krčmárka Janka nám stihla navariť za kotol gulášu. Po náročnej túre mu nik neodolal. Následne sme dodatočne zavinšovali prítomným Jozefom a vyhodnotili celé podujatie. Najstarší účastníci boli dvaja 78 roční Ing. Ivan Babocký a Doc. Milan Pivovarči, ktorý celý priebeh fotograficky zdokumentoval. Najmladšími boli Veronika (7 rokov) a iba štvorročná Kristínka Kuňakové z Brezna, ktorým zdolať trasu pomáhali ocko a starí rodičia Elenka a Ján. Z najďalej nás podporili turistické kamarátky z Heľpy – Mária, Maňa, Marta a Anka, členky klubu 3 X P – Pohyb, Príroda, Pamiatky.

Po posilnení nielen gulášom, ale aj duchom spolupatričnosti, dostala priestor harmonika. Rozospievala všetkých prítomných. Atmosféra nadviazala na príjemne prežitý deň v lone prírody. Pohoda a spokojnosť vyústili do spoločného návrhu, aby sme tomuto podujatiu dali názov - Prvý ročník turistického pochodu Zrazy – Ňervovô. Ako zakladajúci členovia sme sa zvečnili aj na úplne záverečnej spoločnej fotografii, ktorá dostane čestné miesto na stenách tu založenej výstave. Stála výstava bude fotograficky a textove dokumentovať naše turistické akcie a atraktívnosti nielen v rozľahlom chotári Čierneho Balogu.

Domov sme sa rozchádzali s pozdravom - tak o rok (na tejto akcii) dovidenia.

Text: Milan Kováčik – Komovkove z Brezna
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Viac fotografií nájdete na Google+ (Milan Kováčik)