machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 14. apríla 2016 • 08:27.56 • zaujímavosti

1904x

Stredoškoláci sa vrátili na základnú školu kvôli prestávkam

Predtým ako sa stal Andrej Vičan animátorom voľného času, absolvoval národný projekt KomPrax a aktuálne pôsobí v organizácii Združenie aktívnej mládeže. Keďže najväčšie "zlo" sa podľa neho v škole odohráva práve medzi hodinami, spoločne so svojím tímom v ostatných týždňoch intenzívne pracoval na projekte s názvom Aktipres - aktívna prestávka. Vymyslieť pre žiakov tipy ako môžu prestávky tráviť lepšie, napríklad rôznymi hrami alebo súťažami, nebolo vôbec jednoduché, aj keď v porovnaní s ich realizáciou išlo stále o tú menej náročnú časť. Ako napokon dopadol Aďov návrat na domovskú ZŠ nám porozprával v nasledujúcom rozhovore.

Prečo si sa rozhodol pustiť sa do niečoho takého?

S kamarátom Adamom sme vytvorili OZ Združenie aktívnej mládeže, ktorého hlavnou pointou je dať mladým ľuďom možnosť získať praktické skúsenosti už v pomerne mladom veku. Aj do tohto projektu sme sa púšťali s tým, že je to najmä skvelá príležitosť niečo nové sa naučiť a získať silné skúsenosti od organizovania podujatia, cez komunikáciu s autoritami až po prácu mládežou. Bral som to aj ako možnosť vrátiť škole niečo naspäť a aspoň malým dielom prispieť k riešeniu vážnej problematiky.

Ako ťa prijali žiaci a aká to bola pre teba skúsenosť?

Myslím, že ma žiaci prijali dosť pozitívne. Projekt bol realizovaný po období uzatvárania známok, takže žiaci boli uvoľnenejší a brali to ako vydýchnutie po náročnejšom období. Mal som pocit, že celý projekt brali ako niečo zaujímavé, čo tu ešte nebolo. Táto skúsenosť bola pre mňa veľmi silná z viacerých dôvodov. Jednak som musel odkomunikovať projekt s vedením školy a sponzormi. O nič jednoduchšie nebolo postaviť sa pred žiakov rôznych vekových kategórií, všetko im vysvetliť, snažiť sa ich zaujať a napokon  zrealizovať jednotlivé súťaže. Predstaviť si, aká obrovská skúška odvahy to pre mňa bola vie zrejme len niekto, kto už má podobnú skúsenosť.

V čom vidíš najväčšiu pridanú hodnotu takýchto aktivít?

Do každej jednej zo súťaží som sa snažil vniesť niečo naviac, čím by sa stala ešte originálnejšou. Snáď najväčší prínos, ktorý sa mi žiakom podaril odovzdať, som asi videl pri hre Dobble, kde som sa žiakom snažil povedať niečo o cieľoch a namotivovať ich k tomu, aby si tie ciele vedeli nielen určiť, ale aj postupne naozaj plniť.

Budú mať spomínané aktivity nejaké pokračovanie?

Projekt Aktipres, za sebou ťahá aj jeden menší projektík s názvom Zorganizuj. Ide o to, že som dal žiakom príležitosť, aby zorganizovali nejakú súťaž pre svojich spolužiakov v priebehu veľkej prestávky. Tí žiaci, čo sa do toho pustia a skutočne niečo zrealizujú, automaticky dostávajú možnosť spolupracovať so stredoškolákmi a inými skúsenejšími ľuďmi, či partnerskými organizáciami na ďalších projektoch. Aktuálne komunikujem so žiakmi, ktorí sa prihlásili a chcú sa pokúsiť niečo podobné zorganizovať. Sám som zvedavý, koľko ich nakoniec bude. To, či budeme pokračovať s podobnými aktivitami na školách nateraz neviem sľúbiť, no nevylučujem aj takúto možnosť.

Vďaka komu sa ti tento zámer podarilo uskutočniť?

Tento projekt sa mi podarilo zrealizovať hlavne kvôli môjmu skvelému tímu, ktorí mi pomáhal celý projekt vymyslieť – Ľubko Bystriansky zo Zvolena a Adam Trepáň z Ružomberku. Títo chalani tiež realizovali projekt na základných školách, ktoré sami navštevovali, tak ako aj ja. Chalani, patrí vám obrovská vďaka a obdiv, že ste sa do takéhoto niečoho so mnou pustili!

Ďalšie veľké poďakovanie patrí športovému obchodu Garage Sport, Pizzérii La Trattoria, Bowlingovému centru Barbot, ako aj sponzorom z iných miest, konkrétne spoločnostiam Klemo, Pizzeria U Taliana a GigaBit Computers. Všetci spomínaní našu myšlienku podporili tým, že ako extra motiváciu pre žiakov nám poskytli ceny do súťaží. V neposlednom rade by som chcel poďakovať vedeniu základných škôl za možnosť uskutočniť náš projekt a ľuďom, ktorí nás podporovali a ,,externe“ nám pomáhali, keď sme to potrebovali . Ďakujeme!

Čo by si chcel odkázať mladým ľuďom, ktorí tiež majú kreatívne nápady, no zatiaľ ich nerealizovali?

Choďte do toho! Nikdy neviete, kam vás to môže posunúť a aké možnosti vám to razom otvorí. Bez ohľadu na to, či budete so svojím nápadom hneď úspešní, bude to pre vás obrovská skúsenosť, z ktorej môžete v budúcnosti veľakrát ťažiť. A pokiaľ budem môcť a vedieť, rád vám pri realizácii takéhoto nápadu sám pomôžem.

Odpovedal Andrej Vičan