machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 03. júla 2017 • 10:22.44 • zaujímavosti

1796x

Vzdelávacie aktivity v Nízkoprahovom dennom centre Lúč pokračujú

Aj tento rok mesto Brezno pokračuje v poradensko-vzdelávacích aktivitách pre klientov zariadenia sociálnych služieb – Nízkoprahové denné centrum Lúč. Hlavným cieľom je zvýšenie vnútornej motivácie klientov.

Po vzdelávacích prednáškach z oblasti pomoci pri uplatnení sa na trhu práce, ktorú viedla Mária Poliaková z ÚPSVR Brezno a poskytovania prvej pomoci pod vedením Márie Parobekovej zo Slovenského Červeného kríža, nasledovala prednáška Ľubice Štugnerovej z Ligy aktívnych občanov Slovenska na tému medziľudských vzťahov. Poslednou bola téma z oblasti psychických ochorení, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú veľmi často – depresia. Prednášku viedla psychologička z ÚPSVR Brezno Miriama Oceľová. Okrem iného upozornila na príznaky tejto diagnózy, kedy sa jedná už o ochorenie, ktoré vyžaduje návštevu lekára a čo patrí medzi jeho najčastejšie spúšťače. Pri tomto ochorení je významná aj pomoc a všímavosť najbližšieho okolia. Veríme, že sa podarilo aspoň sčasti upozorniť na závažnosť tohto dnes už civilizačného problému.

Týmto chceme poďakovať za ochotu, ústretovosť a čas všetkým prednášajúcim. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

(jl)