machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Štvrtok, 14. júna 2018 • 06:49.42 • zaujímavosti

1502x

Deň matiek trocha inak

Spraviť niekomu radosť sa dá aj finančne nenáročným spôsobom a dokonca aj vtedy, keď ju pripravia ľudia, ktorí možno sami potrebujú pomoc. Vyčarovať úsmev na tvári klientom DD a DSS Luna sa podarilo skupinke zdravotne znevýhodnených „dospelých detí“ pri DC Prameň, ktorí v posledný májový týždeň zavítali do tohoto zariadenia s programom ku Dňu matiek.

Prípravu programu a výrobu darčekov zvládli na svojich pravidelných utorkových stretnutiach tejto skupinky v DC Prameň pod vedením dobrovoľníčky Ľubici Štugnerovej a dozorom vedúcej DC Kataríny Kokavcovej. Prítomných potešil už samotný nástup pätnástich účinkujúcich vo farebných, originálnych tričkách, na ktorom mal každý svoje meno a naša spoločná hymna. V samotnom programe sa prednes striedal so spevom. Poézia a próza o mame zaznela v podaní Mirky, Lenky a Andrejky; známe ľudové piesne zahral na harmonike Ondrík za aktívneho spevu všetkých prítomných. Prekvapením bola rómska návšteva , ktorá program spestrila humorom a rozdávanie darčekov, do výroby ktorých sa zapojili nielen deti s prekonanou detskou mozgovou obrnou, ale aj nevidiace deti. V závere programu predviedol Robko svoje tanečné kreácie s takým elánom, že do tanca vtiahol viacerých prítomných. Zo zariadenia sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme pre iných urobili niečo nezištne, z lásky a pritom sami prežili deň iný ako ostatné.

Ľubica Štugnerová