machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Piatok, 15. júna 2018 • 07:00.23 • zaujímavosti

1660x

Po stopách nacistického holokaustu a kultúrnych pamiatok Sereď – Topolčianky

Brezňania, členovia zo ZO č.2 SZPB sa aj tohto roku vybrali po Stopách Druhej svetovej vojny, tentoraz ďalšej krutosti - holokaustu. S cieľom pripomínať si a udržiavať v  živej pamäti obete najstrašnejšieho vojenského konfliktu.

Holokaust (zničenie, záhuba, genocída), bol zameraný predovšetkým na slovanské národy. Je isté, že takmer zo 70 miliónov celosvetových ľudských obetí bolo vyše 35 miliónov obetí zo slovanských štátov, najmä bývalého ZSSR, Poľska, Juhoslávie...

V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov, prevažne v plynových komorách na ten účel riadených koncentračných táboroch.

Americký spisovateľ Elie Wiesel (1928+2016), ktorý ako prvý vo svojom románe Noc (La Nuit) 1958, použil termín holocaust, uviedol: „Povinnosťou toho, kto prežil holokaust , je vypovedať o tom čo sa stalo. Musíme ľudí upozorniť, že takéto veci sa môžu znova udiať, že možno rozpútať zlo. Rasová nenávisť, násilie – stále prekvitajú“,

V úsilí poznávať túto časť našej histórie podporil primátor mesta Brezno Tomáš Abel poskytnutím dotácie na zájazd. Taktiež účasťou na zájazde aj členky a členovia Klubu MR – Maroško a sympatizanti. Spolu 47 osôb od 15 do 81 rokov. Pomohlo aj solídne počasie, bez dažďových prehánok.

Prvým cieľom účastníkov zájazdu bolo teda novozriadené múzeum holokaustu v Seredi, ktoré mapuje osudy 68 000 až 71 000 židov deportovaných do koncentračných táborov počas Druhej svetovej vojny zo Slovenka. Rozsiahle múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku.

Dňa 9. septembra 1941 prijala slovenská vláda vládne nariadenie č. 198/1941, tzv. Židovský kódex. Jeden z paragrafov tohto nariadenia (§ 22) určoval Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť. Ministerstvo vnútra slovenského štátu v tom istom mesiaci nariadilo zriadiť židovské pracovné strediská v Novákoch, Vyhniach a Seredi.

V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.

Druhým cieľom, už príjemnejším, bola návšteva zámku Topolčianky, neďaleko Zlatých Moraviec. Spoločná prehliadka veľkého a pekného zámku, v ňom mosadzná socha prvého Česko-Slovenského prezidenta Tomáša Garrique Masaryka, v životnej veľkosti potvrdila, že od roku 1923 bol zámok, každoročne na dva mesiace jeho letným sídlom.

Poniektorí potom pokračovali v prehliadke rozľahlého, historického zámockého parku, ďalší zamierili do neďalekého žrebčína, kde práve prebiehali konské preteky. Tu boli aj stánky s občerstvením, kde sa dala zmierniť horúčava. Po troch hodinách sa však všetci stretli v autobuse, ktorý vyrazil na diaľnicu smer Brezno.

Zážitky z príjemne prežitého dňa mali účinok na náladu počas spiatočnej cesty v autobuse. Atmosféru dotvárala aj malá harmonika, ktorá podnietila veľký spev. Bude zasa na čo spomínať.

Priebeh vydareného a zmysluplne prežitého zájazdu si je možné pozrieť na priloženej obrazovo – slovnej prezentácii:
Návšteva múzea holokaustu Sereď
Návšteva Zámku Topoľčianky a okolia

Text: Milan Kováčik, predseda ZO č.2 SZPB
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.