machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 18. júna 2018 • 08:24.42 • zaujímavosti

1325x

Divadelná hra Silvii Kováčikovej - Hra na Ľuda Ondrejova

Čierny Balog piatok 08. jún 2018

Román čiernobalockého rodáka spisovateľa Petra Kováčika – Tvorivý pobyt, spracovala do divadelnej podoby PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD, pedagogička Fakulty divadelných umení – Akadémie umení (FDU-AU).

Inscenácia bola naštudovaná pod vedením skúseného divadelného režiséra a zároveň pedagóga FDU-AU doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD. Herecky ju stvárnili študenti Herectva FDU AU.

Po úspešnej premiére 22. novembra. 2017 v priestoroch divadla Akadémie umení, nasledovali ďalšie predstavenia v Banskej Bystrici a Zvolene.

Keďže dej inscenácie približuje skutočné udalosti v obci Čierny Balog, v zime na prelome rokov 1952 -1953, v čase núteného pobytu rebela - spisovateľa Ľuda Ondrejova, ponúkli svoje predstavenie aj tejto obci. Vedúca kultúry Mgr. Mirka Rosíková potvrdila prestavenie na piatok 08. júna 2018 o 18.00 hod.

Piatok poobedie patril v Čiernom Balogu už k pekným letným podvečerom, ktorý na dedine ešte viac láka, kde čo ešte pred víkendom porobiť a nakúpiť. I napriek tomu sa do Kultúrneho domu zišlo cca 120 divákov, teda solídna skupina, ktorých téma zrejme zaujala. Prítomným sa prihovoril Prorektor vysokej školy – Akadémii umení Matúš Oľha, ktorý súčasne uviedol aj predstavenie

Atmosféra na javisku od začiatku kopírovala udalosti v Čiernom Balogu nielen dejom, ale aj pretkaným folklórom - oblečením účinkujúcich, ich nárečovým vyjadrovaním, doplnené spevom najslávnejších čiernobalockých piesní – hymnickej „Hor sa chlapci do skoku“, či rytmickej „Oči, oči, čierne oči...“, ako aj rekvizitami. Napríklad originálne vlačuhe, na ktorých čiernobaločania, s vyžitím ťažnej sily koní, alebo volov - snežnými cestami, vykonávali vlastné zimné presuny, alebo poľnohospodárske práce.

V hre tiež stvárnili spoločensky napätý život v obci, koncom roka 1952, ale aj jeho historické postavy - napríklad predsedu národného výboru Jána Ťažkého, kronikára obce Štefana Lehockého, komisára Jána Auxta, mená zatýkaných „ protištátnych živlov“ z takzvanej Bielej légie.... a samozrejme spisovateľa Ľuda Ondrejova.

Záver bol spontánny. Prítomní odmenili účinkujúcim a ich pedagógov potleskom postojačky – standing ovation.

Svoj dojem vyjadril aj starosta obce Ing. František Budovec. Poďakoval študentom za predvedený umelecký výkon, ktorý naznačuje ich veľké šance k  naplneniu sna, stať sa profesionálnymi hercami.

Milé bolo aj ďakovanie pani riaditeľky Základnej školy Mgr. Ľubici Vránskej, ktorá kyticu kvetov venovala autorke divadelnej hry Silvii Kováčikovej rod Nepšínskej. Pripomenula, že Silvia začínala svoje pedagogické povolanie vykonávať v roku 1999, práve na ich škole. Poďakovala jej aj za peknú propagáciu obce Čierny Balog.

V spolupráci s Divadelným súborom Jána Chalupku v Brezne, pripravujú si ďalšie vystúpenie.

Viac foto: Silvia Kováčiková - Hra na Ľuda Ondrejova

Text a foto: Milan Kováčik z Brezna