machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Pondelok, 05. septembra 2022 • 07:08.53 • zaujímavosti

1725x

49. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP

Čierny Balog - Dobroč - Klenovský Vepor – sobota 27. august 2022

Turistický oddiel Čierny Balog v spolupráci s obecným úradom usporiadal poslednú augustovú sobotu tradičný v poradí už 49 ročník pochodu vďaky Po stopách SNP. Jeho súčasťou je nielen pripomenúť si túto významnú udalosť, keď sa po 29. auguste 1944 do boja proti fašizmu a zlobe zapojila celá obec, ale pritiahnuť i mladšie ročníky k aktívnemu pohybu peknou prírodou v rozľahlom chotári obce, ktorého dominantou je mohutný Klenovský Vepor (1338 m n.m.).

Pred obecnou požiarnou zbrojnicou v najvyššie položenej sa osade Dobroč sa od 7.00-9.00 h. ráno zaregistrovalo okolo 200 účastníkov.

Organizátori pripravili tri trasy. Každý účastník si z nich mohol vybrať podľa zdatnosti a chuti. Všetky mali spoločné – pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 mn.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej chate v doline Šaling zvanej Boldiška (649 m n.m.). Tu už od rána partia obetavých ľudí, z poľovného združenia Dobroč, varila guláš.

Prvá skupina cca 100 turistov naplnila autobus hneď po 7.00 hodine. Vyviezli sa na štart pri povstaleckom cintoríne na Tlstom Javore (1068 m n.m.), kde odpočíva 39 povstaleckých vojakov. Po vykonaní pietneho aktu, začali zdolávať cez Klenovský Vepor okolo 20 km trasou do cieľa.

Druhá partia cca 80 turistov tiež cestovala autobusom. Na začiatku doliny Šaling sa zastavili nad horárňou, aby spoločne s predsedom ZO SZPB v Čiernom Balogu - Rudom Kováčikom vykonali pietny akt, položenia venca k pomníku, s pamätnou tabuľou - „Na tomto mieste v hrdinskom boji za slobodu padol neznámy sovietsky partizán a náš občan Ján Kováčik. Česť ich pamiatke“. Obaja boli zastrelení fašistami pri potlačení SNP 26. októbra 1944. Autobus potom pokračoval dlhou dolinou Šaling, cez dolinu Pomyváč až do sedla Chlpavice. Odtiaľ turisticky vystupovali najprv na Klenovský Vepor a následne zostupovali do cieľa k chate pred Boldiškou. Spolu prešli cca 15 km.

Tretia skupina v počte 15 turistov sa vydala na cestu o 9.00 hod. Viedli ich starosta Čierneho Balogu František Budovec a predseda turistického oddielu Ivan Kučerák. Najprv na znak úcty k hrdinom SNP – pri jeho 78. výročí, položili veniec pri pomníku obranných bojov a guľometčíka Jozefa Schona na začiatku doliny Páleničné. Potom cestovali hore Čiernou dolinou skoro až na Zadnú Kýčeru. Tam začala previerka ich kondície - strmý výstup na Klenovský Vepor a späť ku Boldiške cca 12 km.

Okolo poludnia začala v diaľke strašiť hrmavica, ktorá narušila pohodovú atmosféru. Mnoho turistov sa radšej rozhodlo na skorý zostup z Klenovského Vepra, kde blesky udierajú najčastejšie. Takto sa vzdali tradičnej 2 km prechádzky masívom Vepra na jeho južnú stranu k Studničke Jánošíkova slza, nazvanej podľa rovnomennej povesti rodáka, spisovateľa Ladislava Ťažkého. Ak sa pri studničke nik nezastavil, prerušila sa tradícia. Tento rok by sa mal uskutočniť už 14. ročník.

Verme však, že mnoho z nás, si 19. septembra 2022 pripomenie nedožité 98. narodeniny, významného slovenského spisovateľa, ktorý svojimi románmi a povesťami oslávil aj svoje rodisko.

V cieli pri chate pred Boldiškou turistom, po dobrom výkone pochutil pripravený guláš a najmä držkový perkelt. Súčasne ďakovali organizátorom za pekné podujatie, perfektnú atmosféru a nebesiam za pekné počasie. Rozchádzali sa s predsavzatím, že sa stretnú o rok, už pri 50. ročníku Pochodu vďaky. Preto do videnia.

Link na foto - prezentáciu

Foto: Milan a Jozef Kováčik z Brezna
Text: Podľa výpovedí účastníkov spracoval Milan Kováčik z Brezna