machine
Aktuálne počasie Brezno
chata pod chopkom Fúkaná izolácia pizzeria u juraja preprava.info

Správy

Streda, 28. júna 2023 • 06:54.04 • zaujímavosti

493x

Svetový deň poézie a projekt HUDBA POÉZIE

Poézia je krásne umenie, ktoré vlieva ľuďom do srdca ušľachtilé pocity, pomáha chápať svet naokolo a má terapeutickú moc.“

Deň 21. marec bol zaradený do svetového dedičstva UNESCO ako SVETOVÝ DEŇ POÉZIE. Ide o podporu jazykovej rozmanitosti ľudstva prostredníctvom poetického vyjadrovania, s cieľom oživiť ústne tradície prednesu poézie a vzdať hold ľuďom, ktorí tento druh umenia rozvíjajú a podporujú. V súvislosti s tým začal CLUB POETICUM NÓVUM realizovať aj vlastný projekt Hudba poézie.

Literárny klub v okrese Brezno CLUB POETICUM NÓVUM vyvíja svoje aktivity už od roku 2016. Usiluje sa rozvíjať literárne tradície regiónu, v ktorom v minulosti žilo a tvorilo množstvo spisovateľov - básnikov i prozaikov. Snaží sa propagovať súčasnú básnickú tvorbu, najmä autorov z regiónu Brezno, navštevovať základné a stredné školy a ponúknuť žiakom poéziu ako výraz života človeka, jeho individuality a jedinečnosti, podporovať rozvoj pozitívneho myslenia a úctu k morálnym hodnotám.

S týmto cieľom začali členovia literárneho klubu- Mgr. Danka Horská, Mgr. Ľubka Štugnerová, Mgr. Mária Pacerová, MUDr. Lea Weberová a Mgr. Eva Hančáková navštevovať základné a stredné školy v okrese Brezno a ponúkať žiakom i učiteľom vlastnú básnickú tvorbu. Tiež ide o kultivovanie duchovnej stránky človeka vo svete, plnom techniky.

Celkove navštívili 12 škôl - sú to ZŠ Šumiac, ZŠ Telgárt, ZŠ Čierny Balog –Jánošovka, ZŠ Beňuš, ZŠ Nemecká, ZŠ Heľpa, ZŠ Závadka nad Hronom, ZŠ Jasenie, ZŠ Horná Lehota, ZŠ Dolná Lehota, ZŠ Mazorníkovo a Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu EBG Brezno.

Stretnutia boli okrem veršov vhodne vybraných ukážok poézie naplnené aj krásnou hudbou, kde sa obidve tieto umenia prelínali a dopĺňali. Na školách bol projekt prijímaný s veľkým  záujmom učiteľov i žiakov.

Vedenie literárneho klubu chce týmto úprimne poďakovať riaditeľom a učiteľom uvedených škôl za ústretovosť a záujem, s ktorým sa členovia klubu počas realizácie projektu stretli a boli im poslané aj Ďakovné listy.

S projektom a návštevou škôl bude literárny klub pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

za CLUB POETICUM NÓVUM Eva Hančáková